Regjeringen vil sende statlige eksperter til svake skolekommuner

Kunnskapsministeren vil innføre en nedre grense for skolekvalitet og gi "et insisterende tilbud" om statlig hjelp til landets mest skolesvake kommuner.

Kommuner med skoler som gjør det svakt over tid, skal veiledes av statlige eksperter, foreslår regjeringen i en ny stortingsmelding om styringen av norsk skole, som legges fram mandag.

Kommuner som har skoler som over tid gjør det svakt faglig og samtidig scorer dårlig på skolemiljø og mobbing, vil få en telefon med det kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kaller "et insisterende tilbud" om nasjonal veiledning. Isaksen sier han er forberedt på at forslaget vil være kontroversielt ut  e i Kommune-Norge, men mener tiltaket er nødvendig.

40 kommuner for svake

– I dag er det altfor store forskjeller mellom kommuner når det gjelder hva elevene lærer på skolen, og det er også tegn på at forskjellene er i ferd med å øke. I de dårligste kommunene kan vi ikke med hånden på hjertet si at barna har fått en utdanning som er bra nok. Kvaliteten på opplæringen av barna er viktigere enn at kommunene skal slippe statlig innblanding, sier Isaksen (H) til NTB.

I januar i år kom en rapport fra SSB som viser at det er store forskjeller når det gjelder hvor mye elevene lærer på skolen. Mellom de beste og svakeste skolene skiller det mer enn et helt skoleår med læring.

Statlig veiledning vil i første omgang være frivillig, men kan bli obligatorisk etter en prøveperiode, sier Isaksen.

For å finne de svakeste kommunene vil departementet blant annet se på resultater fra standpunkt- og eksamenskarakter i 10. klasse, de nasjonale prøvene på 5. og 8. trinn samt tall om mobbing, motivasjon og lærerstøtte fra Elevundersøkelsen. Kommunene som gjør det svakt på mange av disse punktene, vil bli oppfordret til å motta statlig hjelp.

Isaksen sier det i dag er rundt 40 kommuner som faller under nedre grense for skolekvalitet målt etter disse indikatorene, men understreker at beregningsmodellen ikke er helt ferdig. Han vil foreløpig ikke navngi kommunene som ligger under streken.

Nasjonalt ansvar

– Blir disse kommunene nærmest satt under administrasjon som skoleeiere?

– Nei, men vi ønsker å sette inn tiltak i de kommunene som trenger hjelp. Svake skoler er et nasjonalt problem. Da er det et felles nasjonalt ansvar at de skolene og kommunene som ikke på egen hånd klarer å løfte elevene sine, får hjelp, sier Isaksen.

Han sier at de nasjonale ressursene til skoleutvikling fremover skal målrettes mer mot de kommunene som trenger det mest.

Isaksen understreker at de nasjonale skoleekspertene ikke skal komme inn og overstyre det lokale nivåene.

– Dette vil bare lykkes dersom man klarer å lage et partnerskap lokalt og gi støtte til det. Det kan være kommuner som oppfatter dette tiltaket som problematisk i starten, men jeg er overbevist om at de etter kort tid også vil se verdien av det, sier han.

(©NTB)

 

Powered by Labrador CMS