Det er fullt mulig å ta tid fra andre fag og legge et nytt fag på timeplanen, så lenge læreplanmålene følges. Arkivfoto: Utdanning

Hver skole kan sette et fag på timeplanen selv om det ikke står der

En skole kan godt hente kompetansemål fra læreplaner i forskjellige fag, og samle dem som et eget fag på elevenes timeplan.

Publisert

På Bogstad skole i Oslo har de gjort drama til obligatorisk fag for alle elever på femte og sjette trinn. Det er fullt mulig å ta tid fra andre fag, så lenge læreplanmålene følges, opplyser Utdanningsetaten overfor Utdanning. 

Må skoler følge fag- og timefordelingen i kunnskapsløftet strengt, eller kan de sette av egne timer til praktisk-estetiske fag, for eksempel drama, som ikke står på timeplanen i grunnskolen? 

Utdanning har spurt seksjonssjef Bård Busterud i Utdanningsetaten i Oslo om hvor stort handlingsrom skolene har til å ta timer fra andre fag for å opprette for eksempel drama som eget fag på timeplanen på noen klassetrinn? 

– Selv om det på timeplanen står et "fag" som ikke ligger innenfor gjeldende fag- og timefordeling, behøver ikke det bety at opplæringen ligger utenfor fag- og timefordelingen. En skole kan godt hente kompetansemål fra læreplaner i forskjellige fag, og samle dem for eksempel under navnet "Drama" på elevenes timeplan, sier Busterud. 

Det er for eksempel mulig å ta en halv time norsk og en halv time kunst og håndverk og gjøre det om til en time drama. Dette vil være i tråd med læreplanene for kunnskapsløftet, og den gjeldende fag- og timefordelingen. 

– Det viktige er at skolene informerer foreldrene godt, slik at de vet at elevene får den opplæringen de har krav på, sier seksjonssjefen. 

Busterud legger til at det er skolenes ansvar å gi opplæring i tråd med læreplanene for kunnskapsløftet og den gjeldende fag- og timefordelingen. Det er opp til skolene hvordan de velger å organisere opplæringen, samt hvordan opplæringen framkommer på elevenes timeplaner.

 

Skolene bestemmer selv om de vil omfordele timer 

Utdanning har også spurt Hilde Bentsen, hovedtillitsvalgt for grunnskole i Utdanningsforbundet Oslo, om de har fått spørsmål knyttet til det å sette av egne timer til spesielle praktisk-estetiske fag. 

– Vi har ikke fått spørsmål om dette direkte til oss. For dersom skolene ønsker å tilby elevene på enkelte trinn i grunnskolen for eksempel egne timer i drama, så er det noe skolene selv må få til å passe inn. Så lenge skolene følger kompetansemålene i læreplanene, så har de frihet til det, sier hun. 

Bentsen forteller at Utdanningsforbundet Oslo kjenner til at enkelte skoler har omfordelt timer for å få mulighet til å satse ekstra på de praktisk-estetiske fagene. Men Utdanningsforbundet Oslo har ikke drøftet dette temaet med de tillitsvalgte på enkeltskoler. 

– Vi regner med at skoler som har satt av egne timer til for eksempel drama eller musikk har avklart det med Utdanningsetaten at de holder seg innenfor gjeldende læreplaner og timetall, sier hun. 

Verken Utdanningsetaten eller Utdanningsforbundet Oslo sitter med noen samlet oversikt over hvor mange skoler som har gjort avvik fra gjeldende fag- og timefordeling.

 

Powered by Labrador CMS