– Selvsagt skal læreren bli vurdert!

Det nytter ikke å være godt utdannet hvis ikke elevene dine lærer noe av deg.

Da jeg var fem år, var jeg i min bestefars 50-årsdag. Det var dekket til stort havrettsbord, og festens gjester skrøt voldsomt av den gode maten og dyktige kokken. Fem år gamle meg kunne ikke begripe hvordan denne kokken kunne få så mye skryt. Han hadde jo bare laget to ting jeg likte: loff og ris. Selv om kokken var godt utdannet, er det ingen selvfølge at alle liker maten. Og selv om du som lærer har undervist i norsk i 30 år, er det ikke gitt at neste års elevkull lærer godt av dine metoder. Derfor trenger vi undervisningsevaluering.

Når du lager en terminplan vet du hva som passer for deg. Du har kanskje lest i Utdanning om en eller annen ny trend, men vet kanskje at det ikke vil passe for deg. Du har skoene på, og er ekspert i å være lærer.

Slik vet elevene også best hvilken undervisning som fungerer for dem. Du kan være godt utdannet og svært erfaren, men treffer du ikke med undervisningen, nytter det ikke. Ja, selv om alle kolleger skryter av deg, kan det hende at noen av klassene dine ikke lærer så mye av hvordan du underviser.

Medlemmene i Utdanningsforbundet har gjentatte ganger gitt ettertrykkelig beskjed om at lærerne må være med i utviklingen av skolen. Reformer må ikke være «ovenfra og ned». Den enkelte lærer vet selv best hva som fungerer for den enkelte klasse. Alt baserer seg på en tanke om at de med skoene på er ekspertene.

Derfor er det en selvfølge at lærerne skal bli vurdert av elevene! Ikke med karakter 1-6, men med gode, utviklingsrettede fremovermeldinger, i tråd med god underveisvurderingspraksis. For når det kommer til undervisning er det elevene som er ekspertene. Det er vi som vet om en time er god eller dårlig, og det er vi som vet hvor skoen trykker. Hvilken kokk spør ikke gjestene sine om de likte maten?

Det er viktig for skolen i sin helhet at elevene får gitt sin tilbakemelding på en systematisert måte. Det gir et godt forhold mellom læreren og elevene om man i fellesskap kan diskutere og stille spørsmål ved læringsmetodene. Det som fungerte for klassen læreren hadde i fjor, fungerer ikke nødvendigvis i år. For å kunne gi tilpasset opplæring trengs det et system som ivaretar elevens meninger.

Undervisningsevaluering er et tiltak for å få et best mulig resultat ut av tiden elevene og lærerne tilbringer sammen. Om elevene og lærerne er enige om fremgangsmåten, vil læringslysten være større og resultatet bedre. Det gjør at læreren føler at han/hun får til sin oppgave å lære bort, og elevene mottar relevant undervisning.

Å vurdere lærere er noe vi er eksperter i. Det er få ting vi har mer erfaring med, enn å være i klasserommet. Det gjør at lærere burde være pålagt å lytte til våre tilbakemeldinger. Når vurdering er gitt, må man følge opp med samtaler, og forhåpentlig komme frem til løsninger som tilfredsstiller alles behov. Ofte handler det om enkle ting. Det burde vært en smal sak for kokken i bestefars selskap å tilpasse seg min gane. Og en god lærer klarer også å tilpasse undervisningen til forskjellige klasser.

 

  • Kristoffer Hansen er leder i Elevorganisasjonen
Powered by Labrador CMS