Regjeringa må svare på hvordan de skal rekruttere flere lærere

Det ble klart tirsdag da Stortinget behandla et forslag fra SV med ti punkter for å rektruttere og beholde flere lærere.

Publisert Sist oppdatert

For selv om SV ikke fikk gjennom sine forslag, samla stortingsrepresentantene seg om å be regjeringa om en strategi for økt lærerrekruttering i skole og barnehage. Strategien må sees i sammenheng med ordningene for veiledning av nyutdanna lærere, tilbudet om videreutdanning, nye karriereveier for lærere i skolen og den varsla stortingsmeldinga om profesjonsutdanningene, ifølge oppdraget.

– Og kommuneøkonomien, la kunnskapsminister Tonje Brenna til under debatten om forhold som vil spille inn.

– Og så må vi stole på profesjonene i skole og barnehage. Det betyr at vi må detaljstyre mindre.

Flere av representantene på talerstolen trakk fram ei god lærerutdanning, lønn, status og en god arbeidsplass som viktige elementer i en slik strategi.

– Vi snakker i store ord, men det er fordi vi er enige om at det haster med grep. Så når begynner dere? spurte Grete Wold, en av de fire SV-representantene som hadde satt fram det opprinnelige forslaget.

Både hun og Abid Raja, Venstre, ville ha kunnskapsministeren til å si noe om når strategien ville være klar. Tonje Brenna nøyde seg med å si at strategien ville bli levert med glede.

Lønn i tråd med utdanning

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal, fulgte debatten i Stortinget tirsdag. Han er godt fornøyd med at lønn ble et tema.

– Som både SV og Venstre påpeker i debatten, er lønn åpenbart viktig. Skal vi motivere unge til et liv i dette fantastiske yrket, må de vite at de vil henge med i lønnsutviklinga og få betalt i tråd med den utdanningen de tar, sier Handal.

Han roser også SV for å trekke fram veiledning av nytilsatte lærere, økt kontaktlærerressurs og et lag rundt eleven i deres opprinnelige forslag.

– To overordna forhold er viktige for unges valg av utdanning og jobb: at deres kompetanse blir verdsatt og gode vilkår for å gjøre jobben på en god måte, sier Steffen Handal.

Powered by Labrador CMS