Da barnehagene tok imot ukrainske barn sank foreldrenes tilfredshet med bemanningen

Andelen foreldre som var tilfredse med bemanninga i barnehagene i 2023, var fem prosentpoeng lavere enn åra før.

Publisert Sist oppdatert

– Generelle utfordringer knytta til bemanning gjenspeiles i resultatene fra Foreldreundersøkelsen 2023, skriver Utdanningsdirektoratet i en undersøkelse av ukrainske barn i norske barnehager.

Barnehagestyrere som hadde tatt imot ukrainske barn ble spurt om bemanningssituasjonen. Og jo mindre kommunen er, jo vanskeligere meiner styrerne det var å sikre nok personal. I de minste kommunene svarer 45 prosent at dette er vanskelig eller svært vanskelig. I større kommuner svarer 23 prosent det samme.

Disse styrerne vurderte bemanningssituasjonen som utilstrekkelig, og at dette gikk utover alle barna i barnehagen.

Styrerne får støtte av sine barnehagemyndigheter, som sier at det er utfordrende å skaffe tilstrekkelig personale med relevant kompetanse til barnehagene med ukrainske barn.

 Andelen ukrainske barnehagebarn er større i de små kommunene enn i de store. Nordland fylke er på topp. Der er 2 prosent av barnehagebarna ukrainere. Oslo er nederst. Der utgjør de ukrainske barna 0,4 prosent.

Barnehagene som hadde tatt imot flere ukrainske barn hadde fått tilsette flere ansatte. Men de hadde ikke  fått mange nok til å oppfylle bemanningsnormen, konkluderer Udir. 

i

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS