Flertall på Stortinget sørger for 450 millioner til den teknologiske skolesekken

Regjeringen varsler i revidert budsjett 450 millioner kroner de neste fem årene til tiltak for å løfte interessen for realfag blant de yngste elevene.

Midlene vil bli kanalisert gjennom den teknologiske skolesekken, ifølge budsjettlekkasjen Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)   omtalte mandag. Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018 legges fram 15. mai.

Vel halvparten av de 90 millionene som skal deles ut årlig, vil bli brukt på utvikling av digitale læremidler. For øvrig skal pengene gå til utstyr til kommuner og fylkeskommuner som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving innen programmering, vitensentrene og IKT-tiltak i grunnopplæringen.

– Barn og ungdom som i dag er skoleelever, skal ikke bare rustes for å håndtere ny teknologi og nye hjelpemidler. De skal utvikle, lede og drive teknologien videre. Derfor må vi ruste skolene til å være god veiledere for disse elevene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til ANB.

KrF stiller seg bak den digitale satsingen og sikrer dermed de tre regjeringspartiene flertall på Stortinget.

(©NTB)