Organisasjonen Rusfri Oppvekst vil gi barn tilbud om en skolefritidsordning med ekstra struktur og forutsigbare rammer. Ill. foto: Kari Oliv Vedvik
Organisasjonen Rusfri Oppvekst vil gi barn tilbud om en skolefritidsordning med ekstra struktur og forutsigbare rammer. Ill. foto: Kari Oliv Vedvik

Planlegger forsterka SFO for bedre psykisk helse

I Loddefjord i Bergen planlegges nå en privat, gratis skolefritidsordning for barn som har behov for ekstra støtte rundt psykisk helse og relasjonsbygging.

Publisert

Det er organisasjonen Rusfri oppvekst som vil starte en privat skolefritidsordning (SFO) fra høsten 2020. Med på laget som rådgivere har de barnepsykolog Magne Raundalen, psykolog Trond Haukedal og samfunnsviter Arne Klyve.

Planene er å opprette en SFO-ordning for om lag 40 barn fra fire forskjellige skoler i bydelen.

– Tasim Karim, daglig leder i Rusfri oppvekst, hvorfor skal ikke disse barna få gå på SFO sammen med klassekameratene sine?

– De barna vi vil lage SFO for, går ofte ikke på SFO. Hvis de går der, har de vanskelig med å finne seg til rette. En vanlig SFO er for stor og har for mye støy for disse barna. De trenger mer struktur og mer forutsigbare rammer enn det vanlige SFO-er kan stille opp med. Framfor alt trenger de tettere oppfølging av ansatte, sier Karim.

 

Ikke et tiltak mot rusproblemer

Hun understreker at tiltaket, trass navnet til organisasjonen, ikke er et tiltak mot rusproblematikk.

– Men det er et tiltak for bedre psykisk helse. Psykisk helse er sterkt problematisert på ungdomstrinnet i skolen, og det gjøres mye. Men problemene starter jo ikke der. I barnehagen arbeides det også mye med forebygging av psykisk helse. På barnetrinnet i grunnskolen, derimot, er ikke oppmerksomheten like sterk. Dette er et tiltak for å gjøre noe med det, sier hun.

Samtidig understreker Tasim Karim at opplegget er tenkt som et femårig prøveprosjekt. Det er ingen planer om å gjøre opplegget permanent. Tvert om er intensjonen å samle erfaringer som skal overføres til de ordinære SFO-ene.

– SFO trenger et løft. Vi veit jo at mange ledere i SFO ønsker å gi et bedre tilbud til utsatte barn, sier hun.

Les også: Arbeiderpartiet vil stille krav til SFO

 

Gratis tilbud

Rusfri oppvekst intensjoner at deres SFO skal være gratis. Den vil ha tettere bemanning enn en vanlig SFO, og høyt kvalifiserte ansatte.

– Vi planlegger blant anna å ha musikkterapeut og leketerapeut, og en egen stilling som foreldrekontakt, sier Tasim Karim.

 

Les også: Sjekk om de SFO-ansatte i din kommune har barnefaglig utdanning

Økonomisk satser Rusfri oppvekst på at prosjektet skal bli et spleiselag mellom Kunnskapsdepartementet, Bergen kommune og Rusfri oppvekst.

 

Behov for ekstra støtte også på SFO

– Når vi i Utdanningsforbundet Aust-Agder har våre årlige møter med SFO-ledere får vi høre det samme: Barn med ulike behov for ekstra støtte får det aller meste av denne støtten knytta til skoletida. På SFO må de klare seg aleine, sier Kåre Mortveit. Han sitter i fylkesstyret.

 Les også: SFO-tilbudet er ikke evaluert på 13 år

 

– Det er klart at SFO da kan bli krevende for disse barna, sier Mortveit. Likevel er han umiddelbart kritisk til det planlagte opplegget i Bergen.

– Vi segregerer unger etter stadig flere kriterier. Dette er i ferd med å komme inn i SFO også, med idretts-SFO-er og skoleprega SFO-er. I stedet meiner jeg målet for SFO må være å bygge mangfold. Men hvis dette forsøket i Bergen skal gi oss erfaringer slik at vi bedre kan sikre dette mangfoldet, kan det være interessant, sier Kåre Mortveit.

 

Powered by Labrador CMS