Trondheim kommune har vedtatt at Gnist Trøa barnehage må stenge, mens eierne mener vedtaket er uriktig og urimelig.

Fikk medhold i krav om stenging av Gnist-barnehage i Trondheim

Eieren av den private barnehagen varsler rettssak. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har avvist klagen fra barnehagekjeden Gnist.

Publisert Sist oppdatert

Gnist Trøa i Trondheim må stengt fra 1. mars neste år, har Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedtatt. Overfor Adresseavisen har eieren uttalt at han kommer til å gå til rettssak.

Dårlig kvalitet

Direktør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune er Camilla Trud Nereid.

– I vårt tilsyn har vi hele tida hatt fokus på barnas beste. Det er første gang vi har opplevd at en barnehage, det være seg privat eller kommunal, ikke har fulgt opp tilsynsmyndighetens råd, men i stedet fortsatt med en praksis der barna blir skadelidende. Vi har hele tida ment at lovens vilkår for stenging er oppfylt. Derfor er Fylkesmannens avgjørelse viktig og riktig, sier Nereid.

Kommunen som tilsynsmyndighet vedtok å stenge barnehagen i februar i år på grunn av dårlig kvalitet og uforsvarlig drift. Kommunen har påvist mangler i barnehagens omsorg og oppfølging av barn I tillegg er barn blitt krenket, og mange foreldre har over lengre tid meldt bekymring for kvaliteten på barnehagetilbudet. De første bekymringene kom allerede i 2014, men til tross for at kommunen gjennom flere møter med råd og veiledning har forsøkt å hjelpe barnehagen, har barnehagen fortsatt sin uforsvarlige praksis.

17 Gnist-barnehager

Gnist-kjeden består av 17 barnehager. Ekteparet Bjørn og Kjersti Grønmyr startet med en barnehage i Ålesund på tidlig 2000-tall. I dag består konsernet av 17 barnehager i Møre og Romsdal, Trøndelag og Hordaland. I 2018 solgte ekteparet 80 prosent av aksjene i det som var blitt Gnist-kjeden til det svenske oppkjøpsfondet Altor.

En gjennomgang av Grønmyr Gruppens årsregnskap for 2018 som Dagens Næringsliv har gjort, viser at salget ga en gevinst på 356 millioner kroner.

En gjennomgang Utdanning har gjort av regnskapene deres i perioden 2008–2017 viste et samlet overskudd i de enkelte barnehageselskapene i på over 27 millioner kroner. Flere av barnehagene har overskudd på 10–15 prosent av inntekten. Barnehagene avga også konsernbidrag på over 20 millioner kroner.

Slik var Gnist-kjeden organisert i 2017:

I tiårsperioden fra til 2017 tok ekteparet Grønmyr ut utbytter på til sammen 54,2 millioner kroner fra konsernet. Dette kom i tillegg til lønnsutbetalinger til daglig leder på 12,5 millioner kroner i samme periode.

Det er kun den ene Gnist-barnehagen i Trondheim som er begjært stengt.

Observatører i barnehagen

Gnist klaget på vedtaket om stenging, og barnehagen fikk tillatelse til å holde åpent mens Fylkesmannen behandlet klagen. I denne perioden og tidligere har kommunen hatt observatører i barnehagen for å påse at det ikke er fare for barns liv og helse.

Mange av foreldrene i Gnist søkte om overflytting til andre barnehager, da kommunens stengingsvedtak kom i vinter. Barnehagen har fortsatt å ta opp nye barn, og kommunen skal nå finne plasser til omtrent 90 barn.

-Vi skal gi alle barna et godt barnehagetilbud, sier Camilla Trud Nereid.

De nye plassene vil være klare umiddelbart, og for å gjøre oppstarten så bra som mulig for både barn, foreldre og ansatte legger vi nå en plan for opptak og oppstart for barna ved Gnist Trøa.

Går til domstolene

Barnehagekjeden har hele tiden vært sterkt uenige i kommunens vurderinger. I en e-post til Adresseavisen fredag ettermiddag skriver Børre Andreassen, markeds og informasjonssjef i Gnist barnehager, at de vil bringe avgjørelsen inn for domstolene:

«Vi driver barnehagen med ett eneste mål: Å skape en god hverdag for barna. Alle foreldre vet at barn trenger stabilitet og trygghet. Derfor må denne typen beslutninger, for barnas skyld, skje med den grundighet de fortjener. Det opplever vi ikke har skjedd her. Vi mener nemlig at Fylkesmannen har kommet til denne konklusjonen uten å gjøre selvstendige undersøkelser av hvordan barnehagen faktisk drives, men basert sine vurderinger på kommunens beskrivelser. Fylkesmannen har også unnlatt å vurdere vesentlige deler av barnehagens kritikk mot kommunens saksbehandling og vurderinger. Vi mener fylkesmannens vedtak er ugyldig og vil bringe dette inn for domstolene for en rettslig prøving.»

Powered by Labrador CMS