Trondheim kommune har vedtatt at Gnist Trøa barnehage må stenge, mens eierne mener vedtaket er uriktig og urimelig. Foto: Espen Bakken/Adresseavisen.

Tok ut 54 millioner kroner i utbytte fra barnehagekjede

Eierne tok ut over 54 millioner kroner i utbytte fra barnehagekjeden Gnist gjennom ti år. Så solgte de barnehagene til et internasjonalt storselskap.

Publisert Sist oppdatert

Konsernet Gnist driver 17 barnehager i Møre og Romsdal, Trøndelag og Hordaland. Nå står selskapet midt i en konflikt med Trondheim kommune, som har besluttet å stenge en av deres barnehager, Gnist Trøa.

Etter en lang prosess med klagesaker og tilsyn mener kommunen at driften ikke er pedagogisk forsvarlig. Eierne bestrider kommunens vedtak og har klaget saken inn til fylkesmannen. De mener vedtaket er uriktig og urimelig.

Samme barnehage er også under økonomisk tilsyn av Trondheim kommune. I 2017 gikk barnehagen Gnist Trøa med 2,7 millioner kroner i overskudd av en inntekt på drøyt 21 millioner kroner. Tilsvarende store overskudd finner man i flere av de 17 Gnist-barnehagene.

Utdanning har gått gjennom regnskapene i hele Gnist-konsernet. De viser at barnehagene har gitt eierne store inntekter de siste ti årene.

Utbyttemaskin

Inntil i fjor var selskapet heleid av ekteparet Bjørn Grønmyr og Kjersti Hagen Grønmyr. De siste årene har konsernet vokst kraftig og hadde i 2017 en omsetning på rundt 350 millioner kroner i året. Året etter solgte eierne majoriteten av
aksjene til et stort investeringsselskap.

Private barnehager er finansiert gjennom offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Tilskuddene de får fra kommunene, er basert på kostnadene i de kommunale barnehagene i samme kommune. Enkelt sagt skal finansieringen dekke det barnehagedriften faktisk koster i de kommunale barnehagene.

I Gnist-barnehagene har disse inntektene gitt stort rom for overskudd. I tiårsperioden fram til 2017 har eierne tatt ut utbytter på til sammen 54,2 millioner kroner fra konsernet. Dette kommer i tillegg til lønnsutbetalinger til daglig leder på 12,5 millioner kroner i samme periode.

I skattelistene er Bjørn og Kjersti Grønmyr oppført med en ligningsformue på nærmere 80 millioner kroner. Det var før salget av barnehageselskapet.

Gnist-konsernet

Utdanning har gått gjennom regnskapene i perioden 2008–2017. 2017-tallene viste et samlet overskudd i de enkelte barnehageselskapene på over 27 millioner kroner. Flere av barnehagene har overskudd på 10–15 prosent av inntekten. Barnehagene avga også konsernbidrag på over 20 millioner kroner.

Slik var Gnist-kjeden organisert i 2017:

Overskudd på 25 prosent av inntektene

Ifølge regnskapene solgte Gnist Barnehager AS og Gnist Bygg AS tjenester til de 17 barnehagene for rundt 74 millioner kroner i 2017. Det gjelder oppføring og vedlikehold av bygg i tillegg til tjenester knyttet til pedagogisk arbeid, IKT, markedsføring, rekruttering, personal og arbeidsmiljø.

Morselskapet til de 17 barnehagene, Gnist Barnehager AS, hadde samme år et overskudd på nesten 14 millioner, noe som utgjorde over 25 prosent av inntektene.

– Umulig å drive med så store overskudd

Eieren av Norges største barnehagekjede, Læringsverkstedet, har i et tidligere intervju sagt at de opererer med overskudd på rundt fire prosent av inntektene, og at det ikke bør være særlig høyere. Han ønsket ikke velkommen en barnehagesektor med overskudd på opp mot tjue prosent.

– Vi forvalter skattepenger, og slik drift er derfor feil. Samtidig anser jeg det som umulig å drive med så store overskudd med alle de kravene lovverket stiller til driften, sa Sundby i 2017 i forbindelse med at Utdanning hadde en serie artikler om utbyttene i barnehagesektoren.

I den artikkelserien var ikke Gnist-konsernet nevnt. Det til tross for at de tok ut flere millioner kroner årlig i utbytter. Disse ble tatt ut som ekstraordinære utbytter eller tilleggsutbytter, og de er ikke like synlige i regnskapene.

Forventer enda bedre resultater

På toppen av selskapskjeden i Gnist-konsernet ligger Grønmyr Gruppen AS, som i 2017 var heleid av Bjørn og Kjersti Grønmyr. I de to årene 2016 og 2017 hadde selskapet et samlet overskudd på over 65 millioner kroner. Samtidig hadde egenkapitalen vokst jevnt og trutt og var på over 90 millioner kroner samme år.

«Etter hvert som flere barnehager blir tatt i bruk forventes både omsetning og resultat å øke», skrev Grønmyr-paret i årsberetningen den gang.

Året etter, i 2018, solgte de store deler av konsernet til et av oppkjøpsfondene til det svenske investeringsselskapet Altor Equity Partners.

Storsalg til storfond

Ifølge Dagens Næringsliv ønsker det internasjonale milliardselskapet Altor å bygge opp en ny barnehagegigant i Norge. Altor-fondene har flere milliarder kroner i egenkapital fra investorer, og de har blant annet eierandeler i selskaper som Sats Elixia og Sbanken.

Siden oppstarten har de hatt en årlig avkastning på over 25 prosent på sine investeringer, ifølge Dagens Næringsliv. Avisen skriver videre at det typiske for slike oppkjøpsfond er at de vil presse på for å bedre lønnsomheten og verdien i selskapet. Deretter vil de selge seg ut med gevinst.

Partner Maria Tallaksen i Altor Equity Partners sa til avisen at Gnist-kjeden er en bra plattform til å bygge seg større innenfor barnehagesektoren.

– Det kan være aktuelt å kjøpe andre aktører for å slå disse sammen. Men per i dag har vi ingen konkrete aktører i siktet, sa Tallaksen til Dagens Næringsliv våren 2018.

Hvor stor eierandel investeringsselskapet har kjøpt, og hva de har betalt, er ikke kjent. Ut fra tidligere salg av barnehageselskaper er det imidlertid snakk om en betydelig sum. Filadelfia-menigheten i Kristiansand skal ha tjent rundt 90 millioner kroner på salg av fire barnehager til Læringsverkstedet i 2016.

Gnist-kjeden består på sin side av 17 store barnehager.

Ubesvarte spørsmål

Utdanning har snakket med tidligere majoritetseier Bjørn Grønmyr på telefon. Han er fortsatt administrerende direktør i Gnist-kjeden, mens Kjersti Hagen Grønmyr er daglig leder.

Han ba om å få spørsmålene tilsendt på e-post. Utdanning spurte blant annet om følgende:

– Konsernregnskapet og regnskapene til den enkelte barnehage viser solide overskudd. Flere av barnehagene går med overskudd på 2–3 millioner kroner (10-15 prosent av inntektene). Hvordan klarer dere å gå med så solide overskudd når inntektene er basert på de faktiske kostnadene i kommunale barnehager?

– Hvorfor har dere valgt å ta ut over 54 millioner kroner i utbytte?

– Regnskapene til de enkelte barnehageselskapene viser også at det ble tatt ut over 25 millioner kroner i konsernbidrag fra barnehagene i 2017. Tre av selskapene fikk tilført konsernbidrag, noe som utgjorde rundt 3 millioner kroner.

  • Hvor har disse konsernbidragene gått?
  • Hva blir disse pengene brukt til?
  • Er konsernbidragene betaling for noen form for tjenester fra morselskapet, eller er det mer å betrakte som et utbytte?

– Hvor mye eier dere av selskapet nå?

– Hvorfor solgte dere?

– Hva fikk dere for salget?

– Ingen kommentar

Bjørn Grønmyr svarte følgende på e-post samme dag: «Har ingen kommentar til saken».

I en sak i Utdanning fra 2008 svarte han imidlertid på noen spørsmål i forbindelse med en sak om kommersielle barnehager. Da hadde selskapet nettopp startet sin tiende barnehage.

– Da vi startet hadde vi selv barn i barnehage, og som foreldre så vi behovet for gode, stabile barnehager med høy kvalitet, sa han den gang.

Han sa at utbytter og fortjeneste ikke har vært noe mål, og det var noe han ikke ønsket å snakke om.

– Slik jeg oppfatter regelverket, er det allerede satt begrensninger for utbytte, så denne debatten er det helt uaktuelt for oss å delta i, sa Bjørn Grønmyr i 2008.

Siden den gang har han og kona tatt ut 54 millioner kroner i utbytter.

Kvalitetssikret av revisor

Informasjonssjef Børre Andreassen i Gnist-konsernet skriver i en e-post til Utdanning at Gnists inntekter er en kombinasjon av foreldrebetaling og kommunale tilskudd.

– Konsernbidrag disponeres etter lovens bestemmelser og er kvalitetssikret av revisor, skriver Andreassen.

Han sier at selskapet de senere år har investert om lag en halv milliard kroner i bygging og utvikling av barnehager.

– Vi reinvesterer videre store beløp til barnehagene årlig i form av kompetanseutvikling, oppgraderinger, vedlikehold, innkjøp av inventar og lekemateriell og annet som sikrer en fornyelse og varig kvalitetsutvikling i barnehagene, skriver Andreassen.

Saken ble oppdatert 13.02.19 klokken 16 og klokken 21:45: Den første oppdateringen gjaldt egenkapitalen i morselskapet som først var oppført som over 100 millioner kroner, men er rettet til over 90 millioner kroner. Den andre oppdateringen var kommentaren fra informasjonssjef i Gnist, Børre Andreassen.Powered by Labrador CMS