– Norsk skole diskriminerer barn med funksjonsnedsettelser

Det hevdet Barneombudet, Cerebral Parese-foreningen og Funksjonshemmedes Fellesforbund da de tirsdag hadde bedt inn til møte under Arendalsuka.

Publisert

Ingen av politikerne i paneldebatten som avslutta møtet gikk imot påstandene fra generalsekretær i Cerebral Parese-foreningen Eva Buschmann, generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Morten Hendis, administrasjonssjef hos Barneombudet.

Men da politikerne ble konfrontert med et utvalg av de kravene de tre organisasjonene har satt for å endre på dette, var det bare ett krav alle kunne si ubetinget ja til. Det var kravet om at barn som får spesialundervisning skal ha rett til å undervises av en kvalifisert lærer.
 

Undervises av ukvalifiserte

En svært stor andel av barn med funksjonsnedsettelser undervises av personer som ikke har formelle kvalifikasjoner, verken i faget de underviser i eller i det å undervise. Det var ett av argumentene Morten Hendis fra Barneombudet brukte for at disse barna er diskriminert i norsk skole.

Eva Buschmann fra Cerebral Parese-foreningen fulgte opp med tall som viste at de fleste av skoleelevene blant deres medlemmer ikke fikk den praktiske eller kognitive tilrettelegginga de har krav på. Samtidig oppga førti prosent av foreldrene at deres barn var blitt mobba på skolen i løpet av de siste månedene.

Lilly Ann Elvestad fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon la stor vekt på at uten god utdanning ville disse barna havne aller bakerst i køen når de som voksne skal prøve å komme seg inn i arbeidslivet.

– Grunnen til at de blir diskriminert er framfor alt manglende kompetanse hos skoleledere og dårlig økonomi hos skoleeier, oppsummerte hun.

 

 

Ingen protest fra politikerne

– Ingen som har fulgt norsk skoledebatt over ei viss tid, kan si at de ikke veit at det er slik, sa Truls Wickholm, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Ingen av politikerne sa ham imot. Wickholm meinte regelverket som skulle hindre diskrimineringen er på plass.

– Men noen er altfor opptatt av å hjelpe oss politikere med å spare penger. Det er på tide at vi setter lovverket over pengene, sa han.

Anders Tyvand, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, understreka også at hele det politiske miljøet hadde vært delaktige å forme ut dagens situasjon, og at alle nå var enige om at problemene nå måtte løses.

Ut over å være enige om retten til å undervises av kvalifisert lærer klarte likevel ikke politikerne i panelet å samle seg om konkrete tiltak. Politikerne fikk debatten over i kjente problemstillinger, og endte som en debatt om normtall for lærertetthet.

I tillegg til Wickholm og Tyvand besto panelet av Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV, Norunn Tveiten Benestad, stortingsrepresentant for Høyre, Lill Harriet Sandaune, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og Chase Alexander Jordal fra Senterungdommen.

 

 

 

Powered by Labrador CMS