Siden 2014 har hver pensjonist i snitt tapt kjøpekraft på 9700 kroner, skriver innsenderne.
Siden 2014 har hver pensjonist i snitt tapt kjøpekraft på 9700 kroner, skriver innsenderne.

Staten tar pensjonistenes egne innbetalte penger

Debatt: Vi krever at de politiske partier straks fjerner fradraget på 0,75 prosent i all pensjon.

Publisert Sist oppdatert

Én million pensjonister får nå for femte gang på seks år negativ kjøpekraft. Vi får ikke kompensert økende levekostnader og blir heller ikke del av velstandsutviklingen. Er det takka vi får etter å ha arbeidet mellom 30-50 år med å bygge opp landet vårt?

I 2011 vedtok Stortinget: «Pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent». Alle pensjonister i Norge har tapt tusener av kroner i kjøpekraft i årene etter 2014: en underregulering som har gitt staten en samlet gevinst på over ni milliarder kroner! For hver pensjonist blir tapt kjøpekraft alene i snitt 9700 kroner. Trygdeoppgjøret i 2021 kan gi ny kraftig realinntektsnedgang for pensjonistene.

Le sogså: Frp og SV inviterer til bredt pensjonistforlik

Pensjonistenes totale tap grunnet underreguleringa siden 2011 er et langt høyere tall i milliarder kroner! Pensjonen er pensjonistenes lønn; tilbakebetaling av «oppsparte» midler innbetalt i sin tid i trygdeavgift og innskudd i pensjonsordninger.

At dette fratas pensjonistene, kan vi ikke godta! I tillegg kommer det arbeidsgiverne har betalt. Staten tar pensjonistenes egne innbetalte penger. I andre sammenhenger kalles dette tyveri.

Vi krever at de politiske partier straks fjerner fradraget på 0,75 prosent i all pensjon! Vi krever også forhandlingsretten tilbake. Saken skal opp i forbindelse med statsbudsjettet senere i høst. Vi pensjonister følger veldig godt med i hva de ulike politiske partier gjør i denne saken, og vi er en betydelig velgergruppe.

Det er ikke lenge til neste valg!

Powered by Labrador CMS