Stemmerett har bare de yrkesaktive – de som ikke er pensjonister ennå. Lever vi i 2018, eller er vi ennå på 1800-tallet da mange ennå ikke hadde stemmerett ved valg, skriver Torbjørn Kvam. Arkivfoto: Paal Svendsen
Stemmerett har bare de yrkesaktive – de som ikke er pensjonister ennå. Lever vi i 2018, eller er vi ennå på 1800-tallet da mange ennå ikke hadde stemmerett ved valg, skriver Torbjørn Kvam. Arkivfoto: Paal Svendsen

«Både Utdanningsforbundet og staten driver med aldersdiskrimininering»

Hørte jeg rett? Har ikke pensjonister som betaler kontingent i Utdanningsforbundet stemmerett om pensjon? De dette angår mest direkte har ikke stemmerett!

Publisert Sist oppdatert

Jeg er betalende pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet.

For en tid siden inviterte mitt fylkeslag meg til en konferanse om forslaget til ny avtale om pensjon i offentlig sektor. I e-posten sto det: «Vi oppfordrer alle (min understrekning) medlemmer til å forberede seg og avgi sin stemme». Det vil si i uravstemningen.

Jeg bega meg til konferansen for å bli mer opplyst om de framtidige pensjonene før uravstemningen. Ved konferansens slutt spurte jeg en tidligere tillitsvalgtskollega om hvordan og når uravstemningen skulle finne sted.

Svaret var: «Du er jo pensjonist og pensjonister har ikke stemmerett.»

Hørte jeg rett? Har ikke kontingentbetalende pensjonister i forbundet stemmerett om pensjon? De dette angår mest direkte har ikke stemmerett! Stemmerett har bare de yrkesaktive – de som ikke er pensjonister ennå.

Lever vi i 2018, eller er vi ennå på 1800-tallet da mange ennå ikke hadde stemmerett ved valg?

Rundt 1880 gikk menn uten stemmerett til det skritt å kjøpe eller bygsle for eksempel 10 kvadratmeter uproduktiv og bunnløs blautmyr et eller annet sted i landet. Dermed endret de sin sivile status fra å være eiendomsløse til å bli grunneiere oppført i matrikkelen. Disse ble kalt myrmenn med stemmerett.

Vi stemmerettsløse pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet har ingen slik mulighet som myrmennene hadde. Det er nemlig noe som heter forbundsvedtekter som setter en bom for slike kreative løsninger. Vi kan heller ikke skru alderen vår tilbake til før 67. Sjakk matt.

Hva skal vi kalle dette? Det er kun ett svar: Aldersdiskriminering.

Det er ikke bare Utdanningsforbundet som aldersdiskriminerer. Staten, pensjonistenes motpart og «arbeidsgiver» gjør det også når de konsekvent nekter pensjonistenes organisasjoner forhandlingsrett ved de årlige trygdeoppgjørene som kommer etter lønnsoppgjøret i privat sektor. I år, som i tidligere år, vil ministeren kalle inn representanter for pensjonistene til et kort møte og forkynne ex cathedra at pensjonen øker med 2,05 prosent, altså 0,75 prosent lavere enn det LO-medlemmene fikk. Godt under forventet inflasjon og prisstigning. Nok et år med tusener av kroner i ytterligere redusert kjøpekraft.

Hvem som diskriminerer mest her, Utdanningsforbundet eller Staten, er vanskelig å si. Ett er imidlertid sikkert: Diskriminering av eldre/pensjonister går på høygir – overalt.

Utdanningsforbundet, lærernes, utdannernes, oppdragernes fagforbund må heve seg over et slikt demokratisk bunn-nivå.

For en gangs skyld, blås en lang marsj i vedtektene, og la oss 35.000 betalende pensjonister bli hørt ved å gi oss stemmerett i en sak der vi til de grader er meningsberettigede, nemlig den framtidige pensjonen. Ved et slikt grep vil forbundet vise at den etiske og demokratiske kompassnåla ikke står på misvisning.

 

PS! Mens jeg skriver dette, gløtter jeg bort på et oppslag hos ABC-nyheters nettavis.

Der forteller en 70 år gammel psykiater ved Akershus universitetssykehus at hun ble nektet å bruke både egenmelding og å få sykepenger for sykefravær på noen dager. Arbeidsgiver begrunnet avslaget med at hun hadde fylt 70 år.

I framtida forventes det at lærere også må regne med å stå i jobb til de er over 70 for ikke å bli økonomiske stortapere ved å gå av ved 67 år – eller tidligere om helsa svikter. Må du pensjoneres i en alder av 60–62 år pga. slitasje/helseproblemer, risikerer du å få en pensjon som er på nivået 41-45 prosent av sluttlønna, ikke 66-67 prosent som i dag.

Hva blir det neste?

 

 

Powered by Labrador CMS