Agathe Waage er påtroppende leder i Elevorganisasjonen. Foto: Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen: – Vi ønsker en fri debatt om skolespørsmål

– I Elevorganisasjonen vil vi ikke spekulere i hva som har skjedd i Ulsrud-saken. Vi har tillit til at Utdanningsetaten behandler saken på en god måte, sier Agathe Waage, påtroppende leder i Elevorganisasjonen.

Publisert

Utdanning tar kontakt med Elevorganisasjonen for å få elevenes reaksjon på saken om Simon Malkenes.  

– Dersom det skulle vise seg at skoleledelsen ved en skole skyver elever foran seg i en sak som egentlig omhandler en personalsak mot en lærer, hva tenker Elevorganisasjonen om det?

– Vi ønsker ikke å kommentere den konkrete saken. Men generelt sett kan jeg si at man ikke skal skyve elever foran seg i saker. Jeg tror alle er enige i at det ikke er en god ting å gjøre, sier Waage.

– Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Odd Erling Olsen, sa i et intervju med Utdanning at skulle det vise seg at skoleledelsen ved en skole bruker paragraf 9a i opplæringsloven mot en lærer i stedet for at den brukes for elevene, da er vi på ville veier. Hva tenker du om det?

– Paragraf 9a i opplæringsloven skal være til for å beskytte elever og den skal selvsagt ikke misbrukes.

– Hva tenker Elevorganisasjonen om lektor Simon Malkenes’ beskrivelse av en skoletime i Dagsnytt 18-innslaget 5. mars? Hengte han ut elevene sine eller ville han sette søkelys på konsekvensene av et system med fritt skolevalg og stykkpris per elev?

– Vi vil ikke spekulere i hvilke motiver Malkenes hadde for sin beskrivelse av en skoletime. Det er det bare han som vet. Men vi er selvsagt for full ytringsfrihet for både lærere og elever i media og vi ønsker en fri debatt om skolespørsmål. Det viktige er at alle som debatterer har respekt for hverandre og tenker igjennom hvordan de omtaler andre, sier Waage.

For Elevorganisasjonen er det viktigste å ivareta medlemmene.

Hun legger til at hun også har full tillit til at Utdanningsforbundet ivaretar sine medlemmer.

Powered by Labrador CMS