Samtidig som Utdanningsetaten får kritikk for at det har spredd seg en fryktkultur blant ansatte i Osloskolen, sier utdanningsdirektør Astrid Søgnen at hun de siste ti årene ikke har hatt en eneste sak knyttet til manglende ytringsfrihet for ansatte. - Utdanningsetaten må belage seg på tøffe spørsmål under høringen i dag, sier bystyrerepresentant Abdullah Alsabeegh (Ap).
Samtidig som Utdanningsetaten får kritikk for at det har spredd seg en fryktkultur blant ansatte i Osloskolen, sier utdanningsdirektør Astrid Søgnen at hun de siste ti årene ikke har hatt en eneste sak knyttet til manglende ytringsfrihet for ansatte. - Utdanningsetaten må belage seg på tøffe spørsmål under høringen i dag, sier bystyrerepresentant Abdullah Alsabeegh (Ap).

Ap-politiker varsler tøffe spørsmål i høring om ytringskulturen i Oslo-skolen i dag

I dag skal det være høring om ytringskulturen i Oslo-skolen. – Utdanningsetaten må belage seg på tøffe spørsmål, sier bystyrerepresentant Abdullah Alsabeegh (Ap).

Publisert

Den såkalte Malkenes-saken har allerede ført til et seminar om ytringskulturen i Oslo-skolen, hvor det kom fram at skolebyråden forlanger endringer i Utdanningsetaten. I dag er det tid for høring i bystyresalen i Oslo rådhus etter initiativ fra bystyrerepresentant Eivor Evenrud i Rødt.

– Har Arbeiderpartiet støttet at det arrangeres høring om ytringskulturen i Oslo-skolen?

– Vi har ikke bare støttet høringen. Arbeiderpartiet har vært aktive pådrivere for å få gjennomført denne høringen, sier Alsabeehg til Utdanning.

 

 

 

– Ansatte må våge å komme med kritikk

Som folkevalgt sierAlsabeehq at han er helt avhengig av at både lærere og andre ansatte i Oslo kommune våger å varsle om det de opplever som kritikkverdige forhold.

– For dersom ansatte ikke tør å si fra, så vil vi politikere mangle et godt grunnlag for å fatte riktige politiske beslutninger, sier Abdullah Asabeehg, som er Arbeiderpartiets fraksjonsleder for utdanning i Oslo bystyre.

Han var en av dem som var til stede på seminaret om ytringskultur som byråd Inga Marte Thorkildsen tok initiativ til.

– Hvor viktig er det med slike seminarer?

– Alle vet at ytringsfrihet er en grunnlovsfestet rettighet. Men Malkenes-saken har vist oss at ansatte vegrer seg for å ytre seg, blant annet av frykt for represalier fra arbeidsgiver. Tolkning av opplæringsloven, lojalitet til arbeidsgiver og omdømmebygging er noe av det som har blitt trukket fram som utfordringer. Derfor mener jeg det er bra med seminarer som dette der vi kan få fram ulike synspunkter.

– Thorkildsen ville gjerne at seminaret skulle ende opp med en åpenhetsplakat. Er det behov for det?

– Det er jeg usikker på. Men jeg er i alle fall sikker på at vi må ha et ytringsklima i Osloskolen der ansatte våger å komme med kritikk uten at de skal være redde for represalier.

 

Stykkpris eller ytringsfrihet

Utdanningsetaten får kritikk for at det har spredd seg en fryktkultur blant ansatte i Osloskolen. Selv sier utdanningsdirektør Astrid Søgnen at hun de siste ti årene ikke har hatt en eneste sak knyttet til manglende ytringsfrihet for ansatte.

Hvordan henger det sammen?

– Dette må vi til bunns i. Derfor må Utdanningsetaten belage seg på tøffe spørsmål under høringen, sier Alsabeehg.

– Det lektor Simon Malkenes ville debattere på Dagsnytt 18 i mars, var stykkprisfinansiering av elevplasser og karakterbasert inntak i videregående skole i Oslo. I stedet har debatten dreid seg mest om ytringsfrihet. Hva tenker du om det?

– Jeg gleder meg til vi nå skal ta fatt på det politiske temaet Simon Malkenes var innkalt til Dagsnytt 18 for å diskutere. For skal vi gjøre noe med de problemene som er blitt pekt på knyttet til sosial segregering, vold og gjengproblematikk, så må vi definitivt ta tak i de strukturelle systemene som har ført til den negative utviklingen. Alle politikere i Oslo bør innse at kursen må endres hvis vi skal klare å forhindre at problemene eskalerer, sier han.

Alsabeegh sier at byrådet er i gang både med å endre finansieringsmodell, samt å se på alternative modeller for inntak til videregående skoler i Oslo.

 

Powered by Labrador CMS