Annonse

Det vanligste bruddet på reglene som skal sikre elevenes utbytte av opplæringa, er at elevene ikke får delta i vurdering av eget arbeid, slår Utdanningsdirektoratet fast i en ny rapport. Foto: Erik M. Sundt

Brudd på reglene: Elever deltar ikke i vurdering av eget arbeid

At elevene ikke deltar i vurdering av eget arbeid, er det vanligste bruddet på reglene som skal sikre elevenes utbytte av opplæringa.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Utdanningsdirektoratet har laga en rapport over de 621 offentlige tilsyna som direktoratet utførte i tida 2014 til 2017.

Ved tilsyn av elevenes utbytte av undervisninga avdekka tilsyna feil i 29 prosent av tilfella. 53 prosent av brudda innafor dette området var knytta til at elevene ikke deltok i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og faglige utvikling.

«Elever som deltar i vurderingsarbeidet, blir mer bevisste på hvor de er i sin egen læring, hvor de skal, og hvordan de best kan komme dit», skriver direktoratet i rapporten.

 

Individuell opplæringsplan

Tilsyn om individuell opplæringsplan viste brudd i halvparten av tilsyna om samsvar mellom opplæringsplanen, på den ene sida, og vedtaket om spesialundervisning, på den andre.

I rapporten blir dette kalt bekymringsfullt. Det betyr at skolene ikke gir disse elevene den opplæringa de har krav på etter vedtaket. Samsvar mellom vedtak og opplæringsplan er helt avgjørende for at de skal få et forsvarlig utbytte, heter det.

I rapporten blir det minna om at den individuelle opplæringsplanen må inneholde hva som er måla for spesialundervisningen. Dessuten at skolen må organisere spesialundervisninga i tråd med vedtaket, at eleven må ha det timetallet som følger av vedtaket, og at de som gjennomfører spesialundervisningen må den kompetansen som vedtaket krever.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!