Annonse

Det har aldri vært flere barn i spesialskoler enn nå, ifølge ferske GSI-tall. Arkivfoto: Utdanning

GSI: Rekordmange elever på spesialskole

Tilsammen 4138 elever går på en spesialskole eller ved en spesialavdeling. Det er det høyeste antallet siden en startet å registrere disse elevene for seks år siden.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Utdanning kartla i 2012 at det var over 5000 elever i Norge som ikke gikk i ordinære klasser. Etter Utdannings avsløringer begynte Utdanningsdirektoratet å innhente tall når de ber skolene rapportere til Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

 

Elevene som ble borte

Første gang antallet elever i spesialskoler og spesialavdelinger ble registrert, var i 2013. Da var antallet 4018. Dette samsvarte dårlig med tallene som Utdanning hadde innhentet året før. Om lag 1000 elever var borte fra listen.

Utdanning spurte den gang Kjetil Digre, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet og leder av avdelingen for statistikk: Hvor har disse elevene tatt veien?

 – GSI-tallene er selvrapporterte tall fra skolene og skoleeierne. Det er viktig å være klar over. Det er dermed forskjellige årsaker til at det kan være feil i denne rapporteringen, men vi har gode kvalitetssikringsrutiner for å fange opp dette, svarte Kjetil Digre.

 

Avdekket store mangler i GSI-tallene

Utdanning ettergikk tallene fra Utdanningsdirektoratet og sjekket dem opp mot Utdannings egen kartlegging, og det viste seg da at det var store mangler i GSI-tallene fra direktoratet. Det var 71 rene spesialskoler eller egne spesialavdelinger som Utdanning hadde kartlagt, som ikke var rapportert inn til GSI.

I etterkant av saken vedgikk Utdanningsdirektoratet at det så ut til å være en underraportering av spesialskoler og forsterkede avdelinger i GSI-statistikken.

– Dette viser jo at det kan stilles spørsmål ved disse tallene, sa Digre til Utdanning tilbake i 2013. Han sa de ville sjekke dette nærmere påfølgende år.

 

Alternativ opplæringsarena

Antallet elever i spesialskoler og faste spesialavdelinger har imidlertid endret seg lite i de påfølgende år. Årets tall viser at det er 4138 elever som går på det som i GSI-statistikken kalles en fast organisert avdeling for spesialundervisning. Antallet sank til 3913 elever i 2014 for så å stige jevnt og trutt. I år er det flere registrerte elever i spesialskoler og faste spesialavdelinger enn alle de foregående årene.

Samtidig spør man i GSI også om hvor mange elever som er utplassert én eller flere dager i uken utenfor ordinær opplæring, i det de kaller en alternativ opplæringsarena. I år gjaldt det 1 686 elever. Direktoratet har tidligere sagt at de tror enkelte av elevene i Utdannings kartlegging fra 2011 i ettertid har blitt registrert på denne posten i GSI, og at det kan være noe av årsaken til avviket.

Saken ble oppdatert 14.12.2018 klokken 08:00. Da ble det lagt til alt etter mellomtittelen "Avdekket store mangler i GSI-tallene". I tillegg ble ingressen endret fra "fem år siden" til "seks år siden".

 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!