Den kristne NLA Høgskolen skal gjennomgås

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – skal ta en gjennomgang av NLA Høgskolen etter bekymringsmeldinger.

Bekymringsmeldingene gjelder blant annet høyskolens praktisering av akademisk frihet. I tillegg har det blitt avdekket forhold om skolen i mediene, og flere forhold tyder på at forskningsproduksjonen ved skolen er lav og synkende.

NLA Høgskolen er en privat høyskole som tilbyr lærer-utdanning, medie-utdanning, teologi og kunstfag i Bergen, Oslo og Kristiansand.

I november ble det kjent at høyskolen skulle bytte ut et verdidokument som blant annet inneholdt et omstridt punkt om homofili.

– Når det er kommet offentlig fokus på spørsmålet om forskningsfrihet ved institusjonen vår, er vi glad for muligheten til en gjennomgang slik at det ikke kan hefte tvil om at forskere ved NLA Høgskolen har akademisk frihet og forskningsfrihet, kommenterer rektor Erik Waller.

Han understreker at skolen vil arbeide hardt for å øke forskningsproduksjonen.

(©NTB)