Landskapsparken på Steilneset i Vardø ligger ved minnestedet for ofrene for hekseprosesser på 1600-tallet. Foto: Helge Stikbakke / Statens vegvesen

Lærere og elever vedlikeholder landskapspark

Vardø videregående skole bidrar med stell og vedlikehold av Steilneset landskapspark som en del av undervisninga. Det har blant anna sikra to elever sommerjobb i parken.

Publisert

– Samarbeidet med skolen er en del av arbeidet vårt med å sikre at folk i Vardø føler eierskap til parken, sier Harald Bech-Hanssen i Statens veivesen til Utdanning. Det er de som har ansvaret for parken og turveien i den.

Parken ligger i tilknytning til Steilneset Minnested, like utenfor Vardø sentrum. Det er til minne om de 91 menneskene som blei brent som hekser i Vardø mellom 1598 og 1692.

I parken er også andre element trukket inn.

– Vardø er, trass sin utsatte beliggenhet, overraskende fruktbar. Det er sterke tradisjoner for dyrking av nyttevekster her. Det ønsker vi å minne om ved å ha en skolehage i parken. Ettersyn og stell her vil være en del av arbeidet til elevene i sommerjobb, sier Harald Bech-Hansen.

 I parken vokser det også flere utrydningstruede arter. 

 

Veivesenet støtter undervisning

Sauer er henta inn for å hjelpe til å holde vegetasjonen nede. Tilsyn, vanning og foring av dyra hører med til oppgavene for de sommerjobbene elevene, i tillegg til anna ettersyn og vedlikehold.

 

Dette er tredje året elever fra Vardø videregående skole får mulighet til sommerjobb i parken, betalt av Statens veivesen.

 

Samarbeidet mellom skolen og Veivesenet har pågått i om lag fire år. Veivesenet har mellom anna bidratt med finansieringen av undervisning i biologi, slik at det blei mulig for skolen å rette ekstra oppmerksomhet mot botanikken i parken.

 

Biologi og matfag

Lærer Asgeir Stanghelle ved Vardø videregående skole er enig i at samarbeidet bidrar til å skape lokalt eierskap til parken.

– Å bruke plassen, og å lære om både historien og naturen her, det skaper eierforhold, sier han.

Utdanning får telefonkontakt med Stanghelle mens han ser i drivhuset som er den del av skolehagen på området. Her dyrkes krydder, salat, tomat og agurk. På friland dyrkes potet, kålrot, erter, purre og reddik, sier han.

Undervisning i sjømat har lange tradisjoner i Vardø.

– Og alt dette er godt tilbehør til sjømaten?

– Ja, vi bruker skolehagen både i tilknytning til biologiundervisninga og til matfagelever, sier Asgeir Stanghelle.

– Problemet er jo at den viktigste veksttida er i sommerferien. Derfor er det så viktig at Veivesenet stiller opp med disse sommerjobbene. De er gulrota i hele opplegget, sier han.

Samtidig gir Steilneset naturfaglærerne mulighet til å vise fram den utryddingstruede pomorstjerneblom. Steilneset er også trekkplass for sjeldne vadefugler, som polarsnipe.   

Powered by Labrador CMS