I engelsk presterer guttene og jentene mer jevnt enn i matematikk og lesing. Ill.foto: Erik M. Sundt
I engelsk presterer guttene og jentene mer jevnt enn i matematikk og lesing. Ill.foto: Erik M. Sundt

Nasjonale prøver: Landets ungdomsskoleelever presterer som i fjor

Elevene på ungdomsskolen presterer verken dårligere eller bedre enn i fjor i lesing, regning og engelsk, viser årets nasjonale prøver.

Rundt 120.000 elever har i høst gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesning og regning på 9. trinn.

Resultatene, som ble offentliggjort av Utdanningsdirektoratet tirsdag, viser ingen endring i elevenes prestasjoner på nasjonalt nivå og kun marginale endringer i de fleste fylkene og de største kommunene.

 

Bedring i Kristiansand og Drammen

Oslo har den høyeste andelen elever som presterer på høyest mestringsnivå i alle tre fag, og ligger høyt over resten av landets fylker. Når det gjelder andelen som presterer på det laveste nivå, er forskjellen mellom Oslo og de andre fylkene imidlertid ikke like stor.

Elevenes prestasjoner i de ti største kommunene endrer seg marginalt fra 2017 til 2018, bortsett fra to kommuner:

I Kristiansand har vært en økning i elevenes prestasjoner i lesing fra 48 til 50 skalapoeng på 8. trinn, og andelen elever på de to høyeste mestringsnivåene øker med ni prosentpoeng.

I Drammen presterte elevene to skalapoeng høyere i lesing i 2017 enn i 2016, og i 2018 presterer elevene enda ett skalapoeng høyere. I samme periode har andelen elever i Drammen som presterer på de to laveste mestringsnivåene, gått ned fra 38 prosent til 27 prosent.

 

Gutta bedre i matte

Som tidligere presterer flere gutter enn jenter på de høyeste mestringsnivåene i regning, mens det er flest jenter på de høyeste mestringsnivåene i lesing. I engelsk presterer guttene og jentene mer jevnt.

I løpet av de siste fem årene har andelen gutter på de to laveste mestringsnivåene i engelsk gått jevnt nedover fra 29 prosent til 26 prosent. Det har ikke vært den samme utviklingen for jentene.

Andelen som fritas, eller som ikke deltar på prøvene, er om lag som i fjor og ligger på mellom 3,3 og 3,9 prosent, avhengig av fag og klassetrinn. Akershus har lavest fritaksprosent, og Troms har høyest. Rogaland har lavest andel som ikke deltar, mens Nordland har høyest.  (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS