Nasjonale prøver – ny regjering

En ny regjering gir Utdanningsforbundet en god anledning til å sette nasjonale prøver på dagsordenen. Klubben på Goa skole mener at Utdanningsforbundet må sette foten ned for måten prøvene gjennomføres på i dag.

Vi har på klubbmøte diskutert følgende problemstillinger rundt prøvene:

Offentliggjøringen

Er det riktig å offentliggjøre nasjonale prøver?

Hva er poenget?

Hvem vinner på dette?

 

Omfanget av prøvene

På flere skoler får nå elever og foreldre ekstralekser for å kunne gjøre det best mulig på den nasjonale prøven. Det er blant annet underlig at det prioriteres å ha en nasjonal prøve i engelsk i 4. klasse. Engelskfaget er et muntlig 1 times fag i 4. klasse. Den nasjonale prøven krever store leseferdigheter!

 

Hvordan kan prøvene naturlig inngå i fagplaner og periodeplaner når de blir så omfattende som de har vært til nå?

 

Elevprofilene

Hvordan skal disse bli tatt vare på?

Hva skal de brukes til?

 

Hvem skal delta?

Det heter at alle skal delta på prøvene, men at det skal tas individuelle hensyn. Her finnes ingen klare retningslinjer. Den enkelte skole/lærer avgjør.

 

Hvorfor måle og offentliggjøre en prøve der et så viktig spørsmål er så tilfeldig? (Hvem blir det tatt hensyn til? Eleven? Det resultat skolen ønsker at skal komme ut?)

 

Lokale læreplaner – sentrale prøver

Et viktig prinsipp i Kunnskapsløftet er vektlegging av lokale læreplaner. Hvordan kan da en sentral prøve måle/sikre/vise hva den enkelte skole har lært eleven? Vi ønsker ikke en skole der fokuset på den enkelte elevs hverdag flyttes til skolens bedriftsresultat. Hvis det i tillegg skal knyttes ressurser, økonomi og status til prøveresultatene, vil elevene bli de store taperne!

 

Dette er bare noen av de problemstillingene vi diskuterte. Listen kunne vært mye lengre.

 

Utdanningsforbundet har ingen tid å miste – smi mens regjeringen er varm.

Powered by Labrador CMS