Her er noen tips til hvordan du kan forebygge digital mobbing i skolen. Ill.foto: Utdanning
Her er noen tips til hvordan du kan forebygge digital mobbing i skolen. Ill.foto: Utdanning

Slik kan du forebygge digital mobbing i skolen

Med mobilfrie soner på skolene og digital dannelse inn i fag og trivselsplaner, kommer man langt i kampen mot digital mobbing, mener en dansk skolerådgiver.

Publisert Sist oppdatert

Barnas liv på sosiale medier – både i skoletiden og utenfor – kan påvirke skolehverdagen og skape utfordringer for lærere.

Det danske bladet Folkeskolen har hørt med skolerådgiveren og forfatteren Lykke Møller Kristensen om hennes råd mot mobbing på nettet. Hun har skrevet boken «Barn og sosiale medier» og er rådgiver for flere danske skoler om problematikken.

I Danmark viser en undersøkelse fra BørneTelefonen at mer enn hvert fjerde barn har opplevd å bli utestengt på nettet, mens knapt halvparten hadde fått stygge kommentarer. En tredel av de 3.675 barn og unge som svarte, hadde fått delt bilder av seg uten å ha gitt tillatelse.

Gikk fra foreldre til lærere

Kristensen rettet sitt engasjement mot foreldrene da hun for fem år siden begynte å jobbe med digital mobbing. Men nå bruker hun mesteparten av tiden sin på å gi råd til skoler og lærere.

- Selv om livet på de sosiale medier ikke er skolenes ansvar, så er det en utfordring for skolen fordi læreren bruker svært mye tid på å rydde opp i de problemene som oppstår, sier Kristensen.

Hun sier at den tiden og energien ungene bruker på sosiale medier, fint kan brukes på skolearbeid i stedet. Men det krever at skolen er klar til å opprette – og håndheve – mobilfrie soner eller perioder.

- Barn og unge har behov for at voksne skaper perioder der mobilen ikke er framme. Det er viktig for læringen at barna ikke hele tiden får varsler i lommen eller sekken, som forstyrrer undervisningen, sier hun.

- Når de vet at vennene deres har med seg telefonen på skolen, så blir det en usagt regel at de skal være på. Og de skal hele tiden ha et pent utrykk så de kan bli tatt bilde av. Den generelle usikkerheten om at man kan bli delt på sosiale medier, betyr at de aktivt kan bli mobbet, fordi de har telefonen med seg, sier Kristensen.

Må håndheves

Hun mener det ikke er så viktig akkurat hvordan reglene er. Så lenge skolene har en holdning til problemet, og gjennomfører det i praksis.

- Man skal stå sterkt på det. Overfor elevene og overfor foreldrene. Sterkt, men ikke fast. Man kan komme i situasjoner hvor man blir nødt til å endre reglene, minner hun om.

Hennes oppfatning er at det er foreldrene og ikke elevene som har problemer med reglene når de først er innført.

- De trenger at vi voksne sier at de ikke er tilgjengelige. Så kan de si til elevene fra naboskolen at skolen har tatt mobilen deres, sier hun.

Ifølge Kristensen er det sjeldent at sosiale medier nevnes når danske skoler snakker med elevene om trivsel og klasseregler. Hun mener skolene bør lære elevene at god oppførsel er like viktig i skolegården som i et spillunivers som Minecraft.

- Vi har en tendens til å tenke at når barna vet hvordan de skal oppføre seg, så kan de også finne ut av det på sosiale medier. Men det klarer de ikke. De mangler kunnskap om det, sier hun.

Inn i fagene

Alt dette kan godt trekkes inn i undervisningen i de forskjellige fagene, mener rådgiveren.

- Når man har timer om lover, kan man også se på hele loven om deling av bilder og trusler, og Facebook sine fellesskapsregler. Men det skal fortelles på barnespråk, sier hun.

Kristensen oppfordrer lærerne til å ta opp temaet både på lærerværelset og i de mange møtene som holdes. Det vil gjøre at lærerne har problemet med seg i bevisstheten når de skal ut til elevene.

- Når studieveiledere og lærere snakker om generell trivsel med unge, så spør de om venner, fritidsinteresser og så videre. Men de spør ikke om vaner på sosiale medier. Skoler må få det mer ut av skjermen og inn i hverdagen, sier hun.

Powered by Labrador CMS