Barn som blir mobbet på skolen forteller det heller til andre elever og foreldre, enn til voksne på skolen. Foto: Sonja Holterman
Barn som blir mobbet på skolen forteller det heller til andre elever og foreldre, enn til voksne på skolen. Foto: Sonja Holterman

– Kun halvparten av mobbeutsatte forteller det til læreren

Og enda færre forteller om mobbingen til helsesøster, rådgivere eller andre voksne på skolen, kom det fram på en internasjonal konferansen om skolenærvær forrige uke.

Publisert

Forskere, skoleansatte og foreldre samlet seg forrige uke i Oslo på en konferanse om skolenærvær. Arrangøren av konferansen var det nyopprettede Internasjonalt nettverk for skolenærvær, INSA. På konferansen trakk Havik fram sammenhengen mellom mobbing og fravær.

– Det er en sterk sammenheng mellom å bli mobbet og skolefravær, og særlig skolevegring. Det er studier som indikerer at en av tre som sliter med skolevegring, også bli utsatt for mobbing, sier Trude Havik, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Utdanning har tidligere hentet inn tall som viser at minst 22 000 elever har bekymringsfullt høyt fravær.

Målet for INSA-nettverket er å samle all forskning om hva skolefraværet skyldes, og hva som kan gjøres for å få barn til å ønske å gå på skolen.

Sier ikke noe til læreren

Trygghet og en god relasjon til læreren ble trukket fram som viktig for skolenærvær. Det finnes lite offisiell statistikk på fraværet i grunnskolen, bare tiendeklassingenes fravær samles det inn tall for.

– Det er studier som viser at bare halvparten av dem som blir utsatt for mobbing forteller det til læreren, og enda færre forteller det til andre voksne på skolen, sier Havik.

Førsteamanuensis Trude Havik
Førsteamanuensis Trude Havik

Enten sier barna det ikke til noen, eller så er det venner og foreldre som får høre om mobbingen. Hvorfor så mange ikke prater med læreren om mobbingen kan skyldes flere ting, ifølge forskeren:

– Det kan handle om at det er vanskelig for mange å snakke om mobbing, og spesielt om de ikke har et trygt og godt forhold til læreren sin. Men det kan også handle om at de tar på seg skylden for det som skjer, de tror ikke at noen kan hjelpe dem, eller at de frykter reprimander fra dem som utfører mobbingen eller fra «heiagjengen» til mobbingen, sier Havik.

Tillit mellom elev og lærer

– Det må etableres et trygt læringsmiljø med tillit. I tillegg bør elevene bli oppfordret til å fortelle om hva som skjer blant medelevene. Men da må en ha klare rutiner på hva lærere gjør når elever forteller, sier Havik.

Neste år arrangeres konferansen om skolenærvær i Australia.

Powered by Labrador CMS