Mange grunnskoleelever har høyt fravær, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet. Arkivfoto: Utdanning

Det er høyt fravær i grunnskolen

9000 tiendeklassinger har mer enn tre uker fravær i året, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

Publisert

Utdanning publiserte tidligere i år en artikkel som viste at 4.5 prosent av alle elevene i grunnskolen har høyt fravær. Bakgrunn for saken var at det ikke fantes statistikk på fravær.

Flere forskere etterlyste disse tallene. Nå har Kunnskapsdepartementet fått tall for fravær i tiendeklasse, og fant at fraværet er høyere enn i videregående.

 

 

Unik

– Det er alvorlig at så mange elever er borte fra skolen i tre uker eller mer. Skolene har et klart ansvar for å følge opp elever som ikke møter på skolen. Vi må diskutere om skolene bør ha plikt til å gjøre mer når fraværet til en elev blir for høyt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Utdannings undersøkelse avslørte at 7031 elever i Oslo, Bergen, Trondheim, Bærum og Stavanger var borte i en måned eller mer i fjor. Kommunene har rapport inn tall for fravær hele året, eller i siste semester. Tallene Utdanning hentet inn er unike her i landet.

Myndighetene har ikke oversikt over hvor mange elever i barne- og ungdomsskolen som tilbringer skoledagen hjemme, men har nå laget statistikk på siste året i grunnskolen. Utdanning kontaktet de 150 største kommunene i Norge, og bare fem av dem hadde tallene sentralt på kommunenivå.

 

Ny statistikk

For første gang har direktoratet fraværsstatistikk, og den viser at en elev på 10. trinn normalt har seks dager og fem timer fravær i snitt. Fraværet på 10. trinn har vært stabile de siste fire årene, og tallene er like for gutter og jenter.

Utdannings undersøkelse viste at totalt hadde 8410 elever i de 35 kommunene vært borte i en måned eller mer i fjor. Andelen elever med høyt fravær er høyere i storkommuner enn i små kommuner. I de fem storkommunene er 4,5 prosent av elevene borte fra skolen i en måned eller mer. Gjennomsnittet for alle de 35 kommunene er 3,7 prosent.

 

Powered by Labrador CMS