Røe Isaksen med flere forslag til mobbetiltak

Tall fra norske skoler viser at det ikke blir mindre mobbing. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) håper å løse situasjonen med en ny tiltakspakke som sendes på høring i løpet av våren.

– Det er på en måte en svikt fra oss alle at vi ikke har klart å løse mobbeproblemet, sier Isaksen til Aftenposten.

Overfor avisen varsler han en rekke tiltak han ønsker å få innført i kampen mot mobbing i skolen. Til tross for at det er brukt 200 millioner kroner på tiltak mot mobbing i norske skoler, er mobbetallene stabile.

Blant annet vil Isaksen innføre en aktivitetsplikt med krav til hva skolene skal gjøre i mobbesaker. Dette mener han vil gjøre at skolene kan handle raskt og effektivt, og at elevene raskere får hjelp.

– Det blir et større press på skolene for å sette i gang tiltak, ikke bare gjøre de formelle vedtakene. Man går fra dagens «papirplikt» til en aktivitetsplikt, sier Isaksen.

Av andre tiltak nevner han en bedre klageordning, klare sanksjoner mot skoler som ikke følger opp mobbing og bedre veiledning til foreldre og elever i mobbesaker. I løpet av våren vil Isaksen komme med en tiltakspakke basert på  Djupedal-utvalgets anbefalinger. (©NTB)

Powered by Labrador CMS