Ny læreplan stiller nye krav til eksamen

Debatt: Vi er ikke enige i at en todelt matematikkeksamen er nødvendig for at elevene skal få vise hva de kan.

Publisert

I Utdanningsnytt 25. oktober skriver Thom Jambak at ved å gå bort fra en todelt eksamen i matematikk, en del hvor elevene kan bruke hjelpemidler og en del uten, får ikke elever like muligheter til å vise hva de kan. Jambak er også skeptisk til at eksamen skal bli gjennomført digitalt, og mener direktoratet har unngått å spørre fagfolk til råds om endringene som kommer. Vi er ikke enige i at en todelt eksamen er nødvendig for at elevene skal få vise hva de kan. Vi er heller ikke enige i at fagfolk ikke har blitt spurt.

Hva er en god eksamen?

En ting er vi imidlertid enige om, innføringen av nye læreplaner i skolen får også betydning for hva slags eksamensoppgaver elevene skal få. Med utgangspunkt i de nye læreplanene og kunnskapsgrunnlaget fra blant annet den nasjonale eksamensgruppa, hvor også Utdanningsforbundet var med, har vi spurt oss: Hva er en god eksamen?

Hva vet vi?

Analyser av matematikkeksamen på 10. trinn viser at kompetansen som prøves i de to delene, altså med og uten hjelpemidler, er den samme. Den nye læreplanen i matematikk legger mer vekt på at elevene skal utforske, bli gode problemløsere og oppdage sammenhenger i og mellom fagets kunnskapsområder. I de nye oppgavetypene som er foreslått til eksamen skal elevene i større grad selv velge fremgangsmåte og forklare hvorfor de løser oppgaven som de gjør. I slike utforskende oppgaver er det nødvendig å bruke hjelpemidler. Vi vet også at variasjon i oppgavetyper er viktig for at eleven skal får vist kompetansen sin på eksamen. En digital eksamen gir flere muligheter for utvikling av en god og fremtidsrettet eksamen enn dagens løsning kan. En digital eksamen ivaretar også lovkravet om universell tilrettelegging.

Hva gjør vi nå?

Vi har delt eksempler på oppgaver til endret eksamen i matematikk, og vi har bedt om tilbakemeldinger. Disse tilbakemeldingene vil vi nå oppsummere og dele. Vi bruker dem til å justere oppgavene, og jobber for at et helt oppgavesett skal være klart i november.

En av oppgavetypene vi har delt omhandler programmering. Jambak er bekymret over at programmering dermed får en for stor plass under eksamen. Tilbakemeldingene har vist oss at dette er en oppgave som bør justeres i form og vanskegrad.

En digital eksamen gir flere muligheter for utvikling av en god og fremtidsrettet eksamen enn dagens løsning kan.

Oppgavetypene skal nå prøves ut med elever for å undersøke om de fungerer slik de skal. En slik utprøving av eksamen har ikke vært gjort tidligere, og gir oss mulighet til å sikre at kvaliteten, som også Jambak er opptatt av, er til stede. Alle som jobber med å lage oppgavene, har bakgrunn som matematikklærere.

I arbeidet med å endre eksamen skal vi fortsette samarbeidet med organisasjonene, elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og Sametinget. Vi forstår at endringene som er foreslått kan oppleves krevende, særlig i lys av den kompliserte situasjonen vi er i. Vi ønsker å vise åpent frem hvor vi er i prosessene våre og hva som er bakgrunnen for endringene vi foreslår. Men det er samtidig viktig å erkjenne at dagens eksamensordning har flere utfordringer. Det er vårt felles ansvar å jobbe for en pålitelig og rettferdig eksamen, som bidrar til læring gjennom elevmedvirkning og profesjonsutvikling. Lykkes vi vil eksamen ha verdi – også i fremtiden.

Powered by Labrador CMS