Mange matematikklærere har reagert sterkt på den nye eksamensordningen for matematikk på vg1, skriver Thom Jambak.

Matematikklærere reagerer sterkt på ny eksamensordning

Debatt. Utdanningsdirektoratet har hoppet over den viktigste delen av en endringsprosess, nemlig å spørre fagfolkene.

Publisert

Mange matematikklærere har reagert sterkt på den nye eksamensordningen som er vedtatt innført for matematikk på vg1 fra våren 2021.

Fagfornyelsen fordrer selvsagt nye eksamensoppgaver.

Utdanningsdirektoratet publiserte nylig de første eksempeloppgavene til eksamen i matematikk og engelsk for Vg1 våren 2021. Da kom det frem at direktoratet vil gå bort fra en todeling av eksamen i matematikk. Denne todelingen, en del med og en del uten hjelpemidler, har gjort at alle elever får like muligheter til å vise hva de kan. Dette kom overraskende på alle lærere i videregående.

Konsekvensene kan bli dramatiske. Man går over til en heldigital eksamen, der programmering skal ha en stor rolle.

Valgt digital løsning på eksamen er uheldig, skriver en samlet realfagsavdeling fra Asker videregående skole i et brev til Utdanningsdirektoratet. De skriver at inntasting av svar, uten begrunnet fremgangsmåte/metodevalg, vil kunne gi store negative utslag for elever med svak til middels matematikkunnskap på eksamen. Det vil generelt gjøre det vanskeligere å vise fram sin matematiske forståelse fordi alle elever kan gjøre små regnefeil og oppnå galt svar, som ikke vil gi noen uttelling.

Matematikklærere i videregående skole mener at en todelt eksamen gir elevene en god mulighet til å vise fram grunnleggende ferdigheter i matematikk.

Grunnleggende regneferdigheter er svært viktig for å kunne nå en dypere forståelse i faget. Å kunne vise regneferdigheter ved å vise til utregninger er viktig, ikke bare for vurderingen lærerne skal gjøre, men også for elevens mulighet til å bli studieforberedt.

Å møte til høyere utdanning uten å kunne dette vil gjøre at det kan bli vanskeligere å møte kravene i studiene på universitet og høyskoler.

Meg bekjent er det heller ikke planlagt særskilt kompetanseheving for matematikklærere knyttet til nye læreplaner og eksamen. Det har for eksempel kommet meldinger om at vektleggingen av programmering vil kunne bli en utfordring for lærere som ikke har vært borti dette i sin utdanning. generelt.

Det er problematisk å iverksette nye læreplaner, og spesielt å gjennomføre vurdering og eksamen i disse, dersom ikke den nødvendige kompetansen er på plass hos de lærerne som får ansvaret.

Jeg var i den tro at endringene i eksamen skulle ut på høring. Så har ikke skjedd. Jeg er bekymret for fagligheten i utdanningsløpet når Utdanningsdirektoratet ser ut til å legge mer vekt på å gjøre eksamen digital i seg selv, enn på å gi elevene en mulighet for å få vist sin kompetanse.

Lærerne ønsker ikke denne ordningen. Men Utdanningsdirektoratet har dessverre, her som i flere andre saker, hoppet over den viktigste delen av en endringsprosess, nemlig å spørre fagfolkene.

Powered by Labrador CMS