Partene i PBL-oppgjøret Espen Rokkan og Anne Lindbo fra PBL. Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet, Trond Ellefsen, Delta og Anne Green Nilsen fra Fagforbundet.
Partene i PBL-oppgjøret Espen Rokkan og Anne Lindbo fra PBL. Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet, Trond Ellefsen, Delta og Anne Green Nilsen fra Fagforbundet.

Enighet i PBL-oppgjøret:
– Dessverre ikke et godt oppgjør

PBL og Utdanningsforbundet åpnet og avsluttet forhandlingene på en dag. Resultatet ble på linje med frontfaget.

Publisert

Mandag 5. oktober både åpnet og avsluttet forhandlingene mellom Utdanningsforbundet (UDF) og Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Avtalen partene er enige om gir økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø, og økonomisk er resultatet på linje med frontfaget, skriver forbundet på sine hjemmesider.

Nestleder i UDF, Terje Skylvulstad, sier han ikke er overrasket over at man ikke fikk til mer på grunn av situasjonen for norsk økonomi.

– Dette er dessverre ikke et godt oppgjør, men det er på linje med frontfaget og med samme ramme som alle andre arbeidstakere har fått denne høsten. Heldigvis fikk våre medlemmer et lønnstillegg allerede i januar, uttaler Skyvulstad.

I fjorårets oppgjør ble det avtalt særskilte hevinger av minstelønnene fra 1. januar 2020. Disse tilleggene sammen med overhenget fra i fjor og forventet glidning for i år, gir en lønnsvekst som allerede er på 1,7 prosent.

Les også: Styrere: Smittevern tærer på barnehagenes økonomi

Skal diskutere arbeidsmiljø

I årets hovedoppgjør stilte Utdanningsforbundet også krav om økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Det har vært viktig for Utdanningsforbundet at flere gis mulighet til å stå lenger i arbeid og at sykefraværet reduseres.

Partene er nå enige om at det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal diskutere hvordan dagens tariffbestemmelser bidrar til et helsefremmede og forebyggende arbeidsmiljø som kan redusere sykefraværet og øke avgangsalderen.

Utvalget skal også foreslå eventuelle endringer i tariffavtaler.

Les også: Antallet ansatte i barnehagen over 50 år har doblet seg på ti år

Overgang til ny AFP-ordning

Det er enighet om at man skal legge til rette for overgang til ny AFP-ordning i PBL-området. Også her skal det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal se på hvordan dette kan gjøres. Arbeidet til utvalget skal danne grunnlag for videre forhandlinger om overgangen i hovedoppgjøret i 2022.

Samtidig fortsetter det partssammensatte utvalget som ser på hvordan masterkompetanse kan benyttes best mulig i PBL, og det er gjort mindre tilpasninger i retten til ammefri.

Klima- og miljøtiltak i virksomhetene skal også inngå som en del av partssamarbeidet.

Resultatet skal nå ut til uravstemning blant Utdanningsforbundets medlemmer i tariffområdet PBL.

Powered by Labrador CMS