Utdanningsforbundet mener TBU-tallene må få betydning for det kommende lønnsoppgjøret

Tallene fra årets beregninger fra TBU vil få betydning inn i det kommende lønnsoppgjøret, mener nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyulstad.

Publisert Sist oppdatert

Undervisningspersonell i kommunene har hatt lavere lønnsutvikling enn andre ansatte i kommunene fra 2014 til 2019. Det slo Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) i går.

Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet, sier at resultatet for undervisningsansatte var forventet etter fjorårets forhandling og at det var en viktig grunn til at det var mekling i KS-området.

Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)

  • Tidligere omtalt som Aukrust-utvalget
  • Statlig utvalg som beregner pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge.
  • Hensikten er at partene i lønnsoppgjør skal benytte samme tallgrunnlag i forhandlingene.
  • Utvalget utgir årlig rapporter om lønnsstatistikk i Norge.
  • Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.
  • Utvalget har 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, Arbeidsdepartementet og Statistisk sentralbyrå.
  • Utvalget ble oppnevnt første gang i 1967 av Odd Aukrust, og han ledet dette til 1984.

– Tilbudet til lærerne i forhandlingene i fjor var for dårlig, derfor var det nødvendig å gå en runde til og gjennomføre mekling. Når det gjelder øvrige kommuneansatte viser TBU-tallene en høyere lønnsvekst enn vi hadde forventet, sier han ifølge udf.no.

Den klare oppfatningen fra landets største lærerforbund er at lærergruppene har hatt en svakere lønnsvekst enn andre både i fjor og i tidligere år.

– Vi er spente på hva resultatene fra utvalgsarbeidet vil vise, og mener at dette vil få betydning inn i det kommende lønnsoppgjøret. Utvalgsarbeidene vil bidra til at partene skal starte forhandlingene med den samme virkelighetsoppfatningen av lønnsutviklingen for lærerne og bruken av undervisningspersonale uten godkjent lærerutdanning i skolen, sier Skyvulstad.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2018 til 2019, ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I 2019 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 88,9 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte per september. For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 87,6 prosent av menns lønn, mot 87,1 prosent året før, ifølge udf.no.

Leder for Unio, Ragnhild Lied, sier til Utdanning at kommunene kommer ut på linje med gjennomsnittet i samfunnet forøvrig.

– Dessverre kommer undervisningspersonalet dårligere ut enn resten av de kommunalt ansatte. Det visste vi allerede i fjor. Når det gjelder den høye lønnsveksten som TBU presenterer for staten, så gjelder det ikke Unios grupper. Det som slår ut, ser ut til å være økningen i øvingsaktiviteten i forsvaret.

Powered by Labrador CMS