Illustrasjonsfoto: Jørgen Jelstad

Lærarane har hatt lågare lønnsvekst enn andre kommunetilsette

Undervisningspersonell i kommunane har hatt lågare lønnsutvikling enn andre tilsette i kommunane frå 2014 til 2019.

Publisert Sist oppdatert

Det er rapporten frå Teknisk berekningsutval som viser dette. Rapporten vart lagt fram måndag.

Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)

  • Tidligere omtalt som Aukrust-utvalget
  • Statlig utvalg som beregner pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge.
  • Hensikten er at partene i lønnsoppgjør skal benytte samme tallgrunnlag i forhandlingene.
  • Utvalget utgir årlig rapporter om lønnsstatistikk i Norge.
  • Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.
  • Utvalget har 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, Arbeidsdepartementet og Statistisk sentralbyrå.
  • Utvalget ble oppnevnt første gang i 1967 av Odd Aukrust, og han ledet dette til 1984.

Dei undervisingstilsette i kommunane har hatt ei lønnsutvikling på 15,4 prosent i desse åra. Andre kommunalt tilsette har hatt ei lønnsutvikling på 15,9 prosent.

I 2019 hadde undervisingstilsette i kommunane ein lønnsvekst på 3 prosent. Andre kommunalt tilsette hadde ein lønnsvekst på 3,7 prosent.

Gjennomsnittslønna for undervisningspersonell i kommunane var i 2019 på 584.300 kroner. For andre kommunalt tilsette var gjennomsnittslønna på 519.800.

Dårlegare utvikling

Tilsette som er plassert i gruppa for «offentleg forvalting» og «statstilsette» har sidan 2014 hatt dårlegare utvikling enn undervisningspersonell i kommunane. I offentleg forvaltning har lønna auka med 15,2 prosent. For dei statstilsette har lønna med 14.8 prosent.

Oppgåva til Teknisk berekningsutval er å skaffe fram grunnlagsmateriale for lønnsoppgjeret 2020. Både arbeidstakar- og arbeidsgivarorganisasjonane er representerte i utvalet.

Utvalet har nå lagt fram ein foreløpig rapport. Endeleg rapport vil kome i mars.

Powered by Labrador CMS