Generasjonsmøter som grunnlag for videre yrkesfalg

Debatt: Videregående skoler og ungdomsskoler bruker livsgledemøter aktivt i valgfaget Innsats for andre.

Publisert

Elever i gule T-skjorter som gjennomfører trivselsskapende aktiviteter for eldre, heier vi på! Du har kanskje sett eller hørt om slike små og store begivenheter i ditt nærmiljø eller i sosiale medier?

Dette er en del av arbeidet til «Livsglede for Eldre» og heter Livsgledeskole. Det er flest videregående skoler vi samarbeider med, men også mange ungdomsskoler bruker livsgledemøter aktivt i valgfaget Innsats for andre.

For mange av skolene handler generasjonsmøtene om å skape et positivt første møte med eldreomsorgen. De gule skjortene gir en fellesskapsfølelse for elevene og gjør dem lettere å kjenne igjen for de eldre de besøker. Generasjonsmøtene handler om det sosiale; at elevene og de eldre gjør noe sammen.

Elevene har ansvar for å planlegge aktivitetene og gjennomføre møtene. Slik jobber elevene med verdigrunnlaget for opplæringen og mål i læreplanen, samtidig som de bidrar til å skape meningsfulle dager for de eldre. Elevene får praktisk erfaring med å fremme helse og trivsel for den enkelte eldre og innsikt i hvordan det er å jobbe i eldreomsorgen.

Hvordan kan vi dra mest mulig nytte av dette til fordel for elevene? Ett av svarene kan være å se dette i sammenheng med rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet.

De fleste som jobber med veiledning i yrkesvalg, vet at dette handler om mer enn bare å velge et yrke. Å være i stand til å ta valg handler også om selvoppfatning, motivasjon og hvordan du ser deg selv i møte med andre. Under møtene med de eldre får elevene unike praktiske erfaringer med å gi omsorg og omtanke. Smil og takknemlige ord fra de eldre gir elevene en opplevelse av å bety noe for noen. Dette er grunnleggende og viktige erfaringer for fremtidige yrkesvalg om man ønsker å jobbe i eldreomsorgen eller ikke.

Powered by Labrador CMS