Rektor på Oslo-skole gikk av etter arbeidsmiljøundersøkelse

Rektor og assisterende rektor ved Apalløkka ungdomsskole i Oslo gikk av på grunn av en rapport som kartla arbeidsmiljøet på skolen.

– Rektor og assisterende rektor på skolen tar på seg ansvaret for arbeidsmiljøet på skolen, og har bedt om å få fratre sine stillinger. Dette ønsket er etterkommet, og det konstitueres i dag ny rektor og assisterende rektor på skolen, sier Trine Lie Larsen, kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten, til  Aftenposten.

Det var etter en medarbeiderundersøkelse der det kom fram at det er har vært stor misnøye blant lærerne på skolen, at bedriftshelsetjenesten, på oppdrag fra Utdanningsetaten, gjennomgikk arbeidsmiljøet på ungdomsskolen.

Etter det avisen kjenner til konkluderer rapporten blant annet med at skoleledelsen tidvis har vært fraværende, noe som de siste årene har skapt stor misnøye blant lærerne. (©NTB)

Powered by Labrador CMS