Forhandlingslederne Steffen Handal for Unio og Tor Arne Gangsø (til høyre) for KS.
Forhandlingslederne Steffen Handal for Unio og Tor Arne Gangsø (til høyre) for KS.

Skuffa over lønnsoppgjøret – nok en gang

Debatt. «Nå går det hele til uravstemning, og jeg vet pokker ikke hva jeg selv skal stemme.»

Publisert

Ryktene har svirra et par dager i organisasjonen. Sentral forhandlingsledelse har som vanlig holdt korta tett. Jeg var klar over at lønnsoppgjøret kom til å bli magert. Likevel er jeg skuffa, når jeg i dag onsdag leser nyhetene om forhandlingsresultatet av tariffoppgjøret på KS-området.

Men hva er jeg skuffa over? Er jeg skuffa over resultatet i årets lønnsoppgjør isolert sett? Er jeg skuffa over tilsynelatende manglende samarbeid på arbeidstakersiden? Er jeg skuffa over Steffen Handals evner som forhandlingsleder?

Nei, det jeg er skuffa over er arbeidsgiversidens evne og vilje til gjennom en årrekke å trenere en lønnsutvikling for lærerne som er på linje med andre ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Det har tydeligvis vært en bevisst strategi og den har lykkes. Jeg er imidlertid usikker på om KS har tatt alvoret innover seg, selv nå, med rapporten som dokumenterer mindrelønnsutvikling i skoleverket. Et synlig bevis på det er KS’ Tor Arne Gangsøs uttalelser til Utdanning 3. september. Der peker han på at lærere siden 2009 har hatt samme lønnsutvikling som resten av sektoren og det faktum at det stort sett har vært enighet om oppgjørene.

Løsningen på den manglende viljen til å prioritere lærerne vil ikke, slik jeg ser det, være å flytte forhandlingsansvaret til de som i dag gir KS sitt forhandlingsmandat, kommunene og fylkeskommunene, slik Akademikerne hevder. Erfaringene mine som lokal tillitsvalgt peker i alle andre retninger enn at lokale forhandlinger er ensbetydende med frelse, til tross for at dette på papiret kan fremstå som en kvikkfiks.

Nå går det hele til uravstemning, og jeg vet pokker ikke hva jeg selv skal stemme. Men ender jeg med å stemme nei, er det en protestaksjon mot KS-systemet som gjennom en årrekke har svikta meg og mine kolleger som ligger til grunn. I årets lønnsoppgjør erkjenner jeg som medlem og som tillitsvalgt at potten med penger til fordeling var minimal. Det er et faktum jeg også må forholde meg til.

Det er lov å holde KS ansvarlig for mindrelønnsutviklinga for lærerne i norsk skole,

Lars Elvethun Torskenes

Likevel er det lov å holde KS ansvarlig for mindrelønnsutviklinga for lærerne i norsk skole.

Powered by Labrador CMS