Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl advarer andre norske kommuner mot å ta NDLA inn i grunnskolen. Foto: Marianne Ruud.
Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl advarer andre norske kommuner mot å ta NDLA inn i grunnskolen. Foto: Marianne Ruud.

Oslo-byråd vil ta kontakt med kollegaer og advare mot NDLA

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), er skremt av at storkommuner vurderer å ta NDLA inn i grunnskolen. Hun vil ta kontakt med sine kollegaer og be dem stå utenfor sammen med Oslo.

Utdanning har denne uken skrevet flere saker om Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). Ordningen som samtlige fylkeskommuner i Norge utenom Oslo er med på, kritiseres både fra forlagsbransjen og Utdanningsforbundet.

Samtidig er noen av landet største kommuner i gang med å se på hvordan de kan ta NDLA inn i grunnskolen. Det liker Oslo-byråden for oppvekst og kunnskap dårlig.

- Jeg kommer til å ta kontakt med mine kollegaer i andre kommuner og i mitt parti og fortelle dem om våre positive erfaringer med å stå utenfor NDLA, og hva det har ført til av god skoleutvikling og god næringsutvikling. Jeg vil advare dem mot å koble grunnskolen inn i NDLA. Jeg mener det er et brudd på tillitsreformen og at vi må kunne stole på at lærerne kan velge læremidler selv, sier Tone Tellevik Dahl til Utdanning.

- Det er dårlig skolepolitikk og dårlig næringspolitikk, sier Tellevik Dahl.

 

Frykt for utviklingen

Hun deler Cappelen Damms bekymringer om at NDLA hemmer utviklingen av læremidler, og er enig med Utdanningsforbundet i at det begrenser lærerens valgfrihet.

- Det som kanskje var gode argumenter for NDLA da det ble opprettet i 2006, gjelder ikke i dag. Skole-Norge er ganske annerledes både teknisk, digitalt og pedagogisk. De aktørene som er blitt internasjonalt store i denne tiden, ville sannsynligvis ikke ha blitt så store hvis ikke Oslo hadde vært utenfor NDLA. De ble nemlig ikke tatt opp der, sier Tellevik Dahl.

Hun sier at hun har tett kontakt med klyngen av læringsteknologibransjen i Oslo-området, og at hun vil invitere dem inn i Oslo-skolen i enda større grad. I samarbeid med lærerne.

- Det viktigste for oss er at de digitale læremidlene er et middel for læring. Da må pedagogen fortsatt ha definisjonsmakten. De må kunne ha muligheten til å diskutere og samvirke med gründere og aktører. Men NDLA hemmer en sånn type delaktighet, og en del næringsutvikling, sier hun.

- Men er ikke i Oslo i en særstilling som gjør det lettere å kunne stå utenfor et slikt samarbeid?

- Jeg er mer skremt over at kommunene virker så passive og ikke ser andre muligheter, at de bare kjøper sånne pakkeløsninger.

 

Vil samarbeide

- Har dere i Oslo erfaringer om at det er mer ressurskrevende å stå utenfor?

- Det er ikke mer ressurskrevende. Vi gir mye større handlefrihet for skolene til å velge ulikt. Utdanningsetaten kan kjøpe inn noe felles som vi anbefaller, men det er fortsatt skolene som velger, sier Tellevik Dahl.

Oslo-byråden mener staten bør etablere en portal med informasjon over tilgjengelig teknologi slik at skoler og lærere enklere kan velge læremidler selv.

- Det jeg ønsker meg er at Kommune-Norge stiller et krav til regjeringen om å etablere en læremiddelkatalog med oversikt over læremidler, sier hun.

Tellevik Dahl understreker også at Oslo vil være villig til å samarbeide med andre som velger å stå utenfor NDLA.