Refstadsvingen barnehage mottok forrige uke trusler mot de ansatte og barna. Barnehagen fulgte sin beredskapsplan og tok truslene på alvor. (Foto: Google Maps)
Refstadsvingen barnehage mottok forrige uke trusler mot de ansatte og barna. Barnehagen fulgte sin beredskapsplan og tok truslene på alvor. (Foto: Google Maps)

Trusler mot Oslo-barnehage

Trusler rettet mot de ansatte og barna i Refstadsvingen barnehage i Oslo førte til at barnehageledelsen valgte å gi barna et alternativt tilbud mandag. Styrer Maria Dizaei mener situasjonen ble løst på en god måte.

Truslene ble oppdaget forrige mandag morgen, da de ansatte kom på jobb. Beskjeden var tagget på en vegg i barnehagen. Styrer Maria Dizaei ønsker ikke å gå konkret inn på hva truslene gikk ut på, men de var rettet mot ansatte og barn og var tidfestet til mandag 5. desember. Hun fulgte prosedyren som gjelder i slike saker og ringte daværende direktør Kari-Anne Mathisen i bydel Bjerke (den nye direktøren, Øyvind Henriksen begynte i sin stilling torsdag 1. desember, journ.anm.), som ga henne fullmakt til å anmelde saken.

– På Stovner politistasjon tok de saken alvorlig og startet med patrulje i området rundt barnehagen. Fra barnehagens side fulgte vi beredskapsplanen, vi hadde dialogsamtaler i ledelsen og varsla foreldre kjapt. Torsdag hadde vi foreldremøte med politiet til stede, opplyser Dizaei til Utdanning. Barnehagen har også hatt vakthold fra Thune Security hele forrige uke, og det fortsetter ut denne uka.

 

Stengte barnehagen

Fredag ble det avklart at barnehagen skulle gi et alternativt tilbud til barna, slik at de ikke skulle være i barnehagen 5. desember. Styreren vil ikke opplyse hvor de var, men forteller at bydelen har mange steder som kan benyttes.

– Vi ga et tilbud et annet sted enn i barnehagens lokaler, med vakthold og dobbel bemanning.

– Var de fleste av barna til stede på det alternative opplegget?

– Over halvparten av barna var hjemme. Men vi har en foreldregruppe hvor mange av foreldrene har mulighet for hjemmekontor. Jeg vet ikke om de ville valgt å ha barna hjemme hvis de måtte be seg fri fra jobb, sier styreren.

 

Tilgjengelig for foreldrene

Hele tiden siden truslene kom, har ledelsen i barnehagen hatt tett dialog med foreldregruppa og Samarbeidsutvalget. Foreldrene har fått informasjon som e-post og skriv i papir, i tillegg ble det ringt rundt til alle foreldrene for å sikre at de har forstått informasjonen. Både Dizaei og assisterende barnehagesjef Bjerke bydel har vært tilgjengelige for foreldrene døgnet rundt.

– Politiet jobber døgnet rundt, og hvis det skjer noe etter barnehagetid, er det min plikt å ringe foreldrene. I slike situasjoner må vi være tilgjengelige og være åpne for å ta imot spørsmål utover vanlig barnehagetid.

– Har det vært mange henvendelser?

– Ja, de første dagene, men det roa seg raskt ned. I etterkant av hele hendelsen har vi bare fått gode tilbakemeldinger for måten vi løste det på. Vi har prøvd ikke å hausse det opp, sier styreren.

Hun roser foreldrene for at de ikke har fortalt barna sine om truslene.

– De ansatte var forberedt på å snakke med barna om det, men det er tydelig at barna ikke har hørt noe.

 

Ivaretatt de ansatte

Også de ansatte i barnehagen har blitt ivaretatt. Samtlige har fått tilbud om å snakke med kriseteam, noe ingen har benyttet seg av foreløpig. Styreren roser ledelsen i bydelen for sin håndtering av saken.

– Både barnehagesjefen og bydelsdirektøren har vært personlig innom barnehagen flere ganger. Det er viktig at ledelsen viser at «her er vi», og det har de gjort flere ganger.

Neste uke skal barnehagen evaluere hele prosessen rundt truslene og lage en skriftlig rapport til barnehageavdelingen.

– Dette er en del av beredskapsplanen, som hjelper oss å se hvordan vi har løst en situasjon og hva som eventuelt kan gjøres bedre, opplyser styreren.

Hun mener at det er viktig å snakke om beredskap i barnehagesektoren og forteller at det rettes en del oppmerksomhet mot dette i bydel Bjerke.

– Her i barnehagen har vi snakket om beredskap på fire av de fem siste planleggingsdagene. I tillegg hender det at vi bruker tid på det på personalmøter. Selv om dette ikke har vært noen morsom situasjon å være i, er jeg glad for at vi fikk prøvd det ut. Men jeg håper selvfølgelig ikke at det skjer igjen, sier styrer Maria Dizaei.

Politiet har henlagt saken på bakgrunn av de opplysningene de har per i dag. Leder for forebyggende avsnitt ved Stovner politistasjon, Jarle Kolstad, opplyser til Utdanning at saken gjenopptas hvis det dukker opp nye opplysninger. 

 

 

Powered by Labrador CMS