Flere ungdommer straffes i konfliktrådene

Antall konfliktrådssaker gikk ned med 3 prosent i 2016, men Konfliktrådet forteller om en markant økning i antall ungdommer som fikk straffereaksjoner. Seksuallovbrudd øker mest.

Totalt mottok konfliktrådene i Norge 7.439 saker i fjor, mot 7.691 året før. Samtidig som antallet saker gikk svakt ned, økte antallet straffereaksjoner mot ungdom med 16 prosent fra 2015 til 2016.

Det ble i fjor registrert 52 saker med  ungdomsstraff og 303 saker med  ungdomsoppfølging , opplyser Konfliktrådet.

Ordningen med ungdomsstraff eller -oppfølging ble innført i juli 2014 og har som mål å fange opp ungdom mellom 15 og 18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid. Ungdomsstraff benyttes for de mest alvorlige lovbruddene som ellers ville føre til fengsel eller de strengeste samfunnsstraffene.

Siden iverksettelsen i 2014 er i alt 105 ungdommer idømt ungdomsstraff, mens 648 har fått ungdomsoppfølging. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene.

Størst økning har saker som omhandler seksuallovbrudd –  opp 53 prosent til 121 saker. Voldssaker topper statistikken blant saker som meldes til tross for en liten nedgang. I fjor omhandlet 1.671 –  22,5 prosent –  av sakene vold. Det er en nedgang fra 1.842 voldssaker i 2015.

Færre saker er det også i kategoriene naskeri, nabokonflikter og skadeverk, mens antall saker i den nest største kategorien, mobbing og trusler, øker fra 1.189 til 1.212.

I Norge er det 22 konfliktråd over hele landet med totalt 550 meklere. (©NTB)

Powered by Labrador CMS