Leder i KrFU, Martine Tønnessen, mener KrF bør inn i Kunnskapsdepartementet for å følge opp at lærernormen blir bra. Foto: Mathilde Pettersen
Leder i KrFU, Martine Tønnessen, mener KrF bør inn i Kunnskapsdepartementet for å følge opp at lærernormen blir bra. Foto: Mathilde Pettersen

KrFU-lederen vil ha kunnskapsministeren

– For å kunne følge opp gjennomføringen av lærernormen, mener leder i KrFU, Martine Tønnessen, at partiet bør gå for å få Kunnskapsdepartementet. Og gjerne jobben som integreringsminister også.

Publisert

– Hvorfor mener du at KrF bør få kunnskapsministeren?

– Et av de viktigste gjennomslagene KrF har fått de siste årene, er innføringen av lærernormen. Takket vært KrF er det nå flere lærere per barn i skolen. På den måten har både barna bedre tilgang på skolens viktigste ressurs som er læreren, og læreren har mer tid til hver enkelt elev og større fleksibilitet i hverdagen, sier Tønnessen.

Hun mener KrF bør inn i Kunnskapsdepartementet for å følge opp at lærernormen blir bra.

– Noe av det som kjennetegner KrF er jo nettopp omsorg for barna og familiene, og skolen er en svært viktig del av barnas liv. KrFU vil derfor at KrF skal jobbe tett med dette politiske område.

 

 

Må ha tydelig gjennomslag for KrFs politikk

– Hvor viktig er det for deg at Kjell Ingolf Robstad lykkes med å få KrF inn i dagens regjering?

– KrF bør ikke gå i regjering for enhver pris. KrFUs standpunkt er at vi ønsket at man skulle gå inn i Solberg-regjeringen. Men for å gjøre det må vi ha betydelig gjennomslag for vår politikk. Vi må ha en tydelig klima- og miljøprofil som virkelig viser at regjeringen tar klimakrisen på alvor, en human og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk, storstilt satsing mot barnefattigdom både i Norge og internasjonalt og ikke minst en god og trygg skole.

 

Professor:  KrFs lærernorm rammer Utkant-Norge

 

Vil ha nasjonal mentorordning for nyutdannede

– Hva mener du er de viktigste politiske sakene å kjempe for på skole- og barnehagefeltet?

– Det viktigste både i barnehagen og skolen, er trygge og gode rammer for barna. Til det trenger vi lærere og barnehagelærere som trives i jobben, er trygge på det de gjør og har tid til å gjøre en god jobb. Det er derfor KrF fikk kjempet igjennom lærernormen, og derfor vi jobber for å få på plass en voksennorm også i barnehagen, sier KrFU-lederen.

Tønnesen er dessuten opptatt av mentorordningen, der nyutdannede lærere skal få en «fadder» blant de mer erfarne lærerne på skolen når man starter, slik at man kan sparre, få hjelp og innspill.

– Mange skoler praktiserer dette i dag, og det er veldig bra, men KrF ønsker at dette skal være en nasjonal ordning, slik at alle som starter i sin første jobb som lærer vet at de vil få tett oppfølging. Det er ganske tøft å komme nyutdannet og plutselig skulle ha ansvar for en skoleklasse, og den overgangen vil KrF gjøre så god som mulig, sier hun.

 

 

Mener KrF bør gå for integreringsministeren også

– Dagens kunnskapsminister, Jan Tore Sanner (H), er også integreringsminister. Hva mener du om at denne ministerposten er lagt til Kunnskapsdepartementet?

– Både skole og integrering er store politikkområder. Mye integrering skjer i skolen, derfor kan det være naturlig at den ligger der. Men det viktigste er at ansvaret er hensiktsmessig fordelt slik at man får best mulig oppfølging både av skole og integrering. Det er derfor ikke et krav fra oss at det skal ligge til samme departement, sier Tønnessen.

– Mener du at KrF også bør jobbe for å få integreringsministeren og i så fall hvorfor?

– Vi er nødt til å lykkes med integreringen. Derfor er integrering en veldig viktig sak for KrF. Om dette blir en egen ministerpost, håper jeg KrF også jobber for å få denne. Det vil da være viktig at ministeren kan jobbe tverrfaglig og på tvers av departementene, for å få best mulig resultat, sier hun.

 

Har mange gode kandidater til ministerpostene

– Hvem i KrF mener du passer i rollene som kunnskapsminister og integreringsminister?

KrF har mange bra navn til å innta ministerpostene. I tillegg til de åtte sittende stortingsrepresentantene har vi pekt på Ida Lindtveit Røse, Hans Olav Syversen, Dag Inge Ulstein, Rebekka Ljosland og Bjørg Tørresdal. Jeg tror flere av dem kunne passe til disse to rollene.

– Hvis du i framtiden hadde blitt spurt om å bli statsråd, hvilken ministerpost vil du helst ha?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Men om jeg en gang skulle være så heldig å få et slikt spørsmål, så skal i alle fall ikke gi et svar nå som utelukker spesifikke ministerposter, sier hun.