UDF-leder Steffen Handal ber arbeidgsiversiden opptre sindig nå. Bildet er fra fjorårets lønnsforhandlinger.
UDF-leder Steffen Handal ber arbeidgsiversiden opptre sindig nå. Bildet er fra fjorårets lønnsforhandlinger.

UDF til arbeidsgiverne:
– Dette er ikke tidspunktet for å permittere ansatte

Lærere landet rundt kontakter Utdanningsforbundet med permitteringsspørsmål. Nå oppfordrer forbundet arbeidsgiversiden til sindighet.

Publisert Sist oppdatert

Her finner du saken fra nyhetsbrevet:
KS: – Permittering bør være uaktuelt i kommunene nå

– Vi får inn mange henvendelser, både i fylkene og hit til oss sentralt i sekretariatet. Vi har valgt å organisere det slik at brorparten av spørsmålene skal gå gjennom fylkeslagene, forteller kommunikasjonssjef og fungerende pressesjef i Utdanningsforbundet, Rikke Bjurstrøm.

Mange av forbundets medlemmer lurer på hvilke lover og regler som gjelder i forbindelse med stengingen av skoler og barnehager. Men de aller fleste spør om permitteringsreglene.

– Vi får mange spørsmål om det temaet, og har fått rapporter om varslede permitteringer. Vi jobber på spreng for å rydde opp i denne problemstillingen med arbeidsgiverforeningene, og har sterkt oppfordret arbeidsgiverne til sindighet nå. Dette er ikke et tidspunkt for å permittere ansatte, sier Bjurstrøm.

KS: – Ikke avklart

På forbundets hjemmesider er leder Steffen Handal krystallklar på hva lærerorganisasjonen mener om situasjonen:

– Det er åpenlyst at det løper ordinær lønnsplikt, alt annet er utenkelig. Vi reagerer på at noen arbeidsgivere ønsker å bruke permitteringer i barnehage- og skolesektoren i en situasjon der det manes til samfunnsdugnad. Vi mener det ikke er permitteringsgrunnlag, sier Handal.

Hos KS var de imidlertid ikke tydelig mandag. I en e-post til Utdanningsnytt skriver kommunikasjonsrådgiver Hege K. Fosser Pedersen:

– Det kan vi dessverre ikke svare på ennå. Vi får mange henvendelser om dette temaet, og spørsmålet om adgang til permittering blir vurdert nå.

Svarer medlemmene

På sine hjemmesider svarer Utdanningsforbundet opp på de mest stilte spørsmålene fra lærere i skoler og barnehager for tiden. Der står det blant annet at forbundet mener at lærere ikke skal settes til å vaske skoler og barnehager, om det ikke er helt nødvendig av smittevernshensyn.

"Det må være en rimelig forventning at lærerne settes til arbeid som enten er av pedagogisk karakter eller er relatert til nødvendig innsats for å håndtere epidemien", heter det på udf.no.

Særskilte hensyn

Forbundet forventer også at arbeidsgivere legger til rette for at lærere som tilhører risikogruppene, det vil si de som er over 60 år eller de som er i risikosonen på grunn av underliggende sykdommer, skjermes særskilt.

"Det samme må gjelde for lærere som i sin husstand har nærstående som tilhører risikogruppene. De bør uansett ha hjemmekontor", skriver UDF.

– Vi har løpende kontakt med myndighetene, og sammen med dem forsøker vi å å bidra til fornuftige retningslinjer og svar. Men dette er krevende tider, vi går alle i upløyd mark. Så vi må ha tålmodighet med hverandre og erkjenne at det er noen ting som haster mer enn andre. Men dette skal vi klare, sier kommunikasjonssjef Rikke Bjurstrøm.