Helsedirektoratet og FHI:
Anbefaler gult smittevernnivå på VGS og ungdomsskoler

Helsedirektoratet støtter anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om å innføre gult nivå på ungdomsskoler og videregående skoler.

Smitteverntiltak som rammer barn og unge, skal være nødvendige, forholdsmessige, målrettet, medisinskfaglig begrunnet og i minst mulig grad påvirke deres hverdag, heter det i anbefalingen som ble lagt ut mandag formiddag.

Helsemyndighetene understreker at smitteverntiltak må være tilpasset den lokale smittesituasjon og lokale forutsetninger.

– Det er viktig å nå redusere tiltaksbyrden for barn og unge, da de har vært rammet av restriktive tiltak i snart et år, skriver Helsedirektoratet.

Det er også lagt vekt på at skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig for å møte elever og ha samtaler. Det gir en unik mulighet til å møte barn og unge som opplever utfordringer i pandemien.

Les denne: Terje hyller barnehageheltene under pandemien

– Samarbeid med skolen er nødvendig for å kunne følge opp utsatte barn og unge, skriver Helsedirektoratet.

I tillegg foreslår Helsedirektoratet at anbefalingen om å unngå å ha gjester i hjemmet fjernes fra tirsdag av.

Anbefalingen om at aleneboende bare kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand, ikke videreføres etter tirsdag.

Anbefalingen danner grunnlaget for regjeringens beslutninger om de nasjonale koronatiltakene, som statsminister Erna Solberg (H) skal redegjøre om i Stortinget mandag klokka 12.

Folkehelseinstituttet anbefaler regjeringen om å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet. Helsedirektoratet mener at forbudet bør videreføres i 14 dager til.

Det kommer fram i de nye anbefalingene fra FHI og Helsedirektoratet.