Regjeringen vil sette av 400 millioner kroner til sårbare barn

Regjeringen vil bruke 400 millioner kroner for å bøte på at koronatiltakene har rammet tilbudet til sårbare barn. Både Redd Barna og SV frykter det er for lite.

Publisert Sist oppdatert

Det var NRK som først meldte om tiltakspakken, som skal komme som en del av revidert nasjonalbudsjett. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viste til tiltakene da barnas situasjon var tema i Stortingets spørretime onsdag.

– Jeg er opptatt av veien videre. I dag har vi presentert en tiltakspakke som er målrettet mot sårbare barn. 400 millioner kroner i ulike tjenester, nettopp for å gi dem helsehjelp, aktivitet og for å følge opp de ungene vi vet har hatt det ekstra krevende i disse ukene, sa han fra talerstolen.

Tiltakspakken vil komme som en del av revidert nasjonalbudsjett, og pengene skal blant annet gå til bedre helsetilbud til barn og unge gjennom sommeren og aktiviteter på skolen og i sommerferien.

Les også: Det er fare for at barna som er «sårbare» blir stakkarsliggjort, når de egentlig er råsterke krigere

170 millioner kroner skal fordeles på kommunene, ifølge NRK. Disse skal brukes til tiltak som intensivopplæring, sommerskole eller ekstra lærere for at elever skal kunne ta igjen det de har tapt på at skolene har stengt.

En del av tiltakspakken er også ekstra politisatsing på forebyggende arbeid mot nettovergrep. Det skal også bevilges ekstra midler til konfliktråd for ungdom og oppfølging av barn på asylmottak.

SV vil ha mer til barnevern

Men en tiltakspakke på 400 millioner kroner er ikke nok til å imponere SV.

– Etter mange ukers rop om krisepakke for utsatte barn kommer endelig regjeringen etter. Jeg håper ikke det blir for lite for sent, rapporten om koronakonsekvensene for utsatte barn viser svikt i tjenestene, sier Freddy André Øvstegård, som sitter i familiekomiteen for SV.

Les også: SV er bekymret for de sårbare barna

– Pakken inneholder ingen midler til barnevernstjenesten, som er viktigere enn noen gang. Der trengs det mer ressurser til å drive oppsøkende arbeid nå, fortsetter han, og varsler at SV vil fremme forslag om dette når Stortinget behandler revidert budsjett.

Både SV og Ap stiller spørsmål ved at regjeringen har holdt tilbake rapporter fra en gruppe som har sett spesielt på tilbudet til sårbare barn under koronaperioden.

– På høy tid

Redd Barna mener det er på høy tid at det kommer en krisepakke for barn.

– 400 millioner er en god start. Men vi er usikre på om dette vil være tilstrekkelig for å dekke kommunenes økte behov for nok bemanning i barnehager og skoler for å kunne både følge opp smittevern, samtidig som de gjør en ekstra innsats for å følge opp barna som har det vanskelig, sier Monica Sydgård, som leder Redd Barnas arbeid i Norge.

Debatt: Overgrep i koronaens tid

– Barnevernet og øvrig hjelpeapparat må også ha tilstrekkelig ressurser til å støtte de barna som ikke har blitt fanget opp av hjelpeinstansene, slik regjeringens egen rapport viser, tilføyer hun.

Sydgård etterlyser også ekstra penger til barnehusene, som har redusert kapasitet som følge av smitteverntiltakene.

(©NTB)