Rektor ved Numedal videregående, Siri Syvertsen, fortviler over rot i beskjedene til skolene om smitteverntiltak.
Rektor ved Numedal videregående, Siri Syvertsen, fortviler over rot i beskjedene til skolene om smitteverntiltak.

Rektor om smittetiltak:
– Kontrabeskjedene skaper usikkerhet

I flere kommuner i Viken har smittevernlyset gått fra gult, til rødt og tilbake til gult, på få dager. Rektor i Numedal opplever at uklare beskjeder og kontrabeskjeder skaper usikkerhet.

Publisert

– I dag er alle elevene tilbake på skolen, og vi kjører på gult nivå, sier Siri Syvertsen.

Hun er rektor ved Numedal videregående skole. Skolen ligger i Nore og Uvdal kommune i Viken fylke. Ifølge VG sin oversikt har det de siste 14 dagene vært ett smittetilfelle i kommunen, og på skolen har det ikke vært noe smitte i høst.

Likevel ble Syvertsen, på lik linje som alle andre rektorer i fylket, kalt inn til møte med utdanningsdirektøren fredag 6. november. Der var beskjeden at smittevernnivået måtte heves.

– Vi fikk beskjed av Viken fylkeskommune at vi skulle innføre rødt nivå. Elever på studiespesialisering og andre som ikke måtte være på skolen, skulle motta digital undervisning hjemmefra, sier Syvertsen.

Det ble starten på en travel helg.

Les også: Å holde barnehager og skoler åpne under pandemien er også krevende for lederne

Laget plan

Numedal videregående har 160 elever fordelt på både studiespesialisering og mange ulike yrkesfag.

– Å organisere undervisningen etter rødt nivå, med hjemmeskole for noen og fysisk undervisning for andre er mye jobb. Jeg tror det er mange som ikke skjønner hvor mye jobb det faktisk er, sier rektoren.

Fredag ble det laget en plan for hvilke ansatte som skulle jobbe hvor og med hvem, hvilke elever som skulle være hjemme, romfordeling og informasjon til foreldre. Mandag morgen var rektor og ansatte på skolen i mål. Planene for rødt nivå ble iverksatt og de fleste elevene fikk hjemmeundervisning. Noen yrkesfagelever var på skolen.

– Vi hadde et opplegg som skulle sørge for at alle elevene fikk være innom skolen en dag i løpet av uka. Noen flere ganger, sier Syvertsen.

Utdanningsdirektørens uttalelser fredag

Allerede fredagen kom imidlertid spørsmål omkring Viken fylkes avgjørelse om å innføre rødt nivå. Det hersket også forvirring om hva rødt nivå innebar.

Fredag formiddag spurte utdanningsnytt.no utdanningsdirektør i viken, Solveig Helene Olsen om hva som var årsaken til at alle kommunene måtte innføre hjemmeundervisning, når smittetrykket i fylket varierte.

Til det svarte Olsen følgende:

– De fleste av våre videregående skoler ligger i by- og arbeidsregionene tett på Oslo hvor smittespredningen er høy. Vi har også elever som reiser på tvers av kommunegrenser og det er trengsel på skoleskyssen. Det har over lengre tid vært krevende å overholde smittevernreglene der. Det gjelder også på busser til og fra skoler i områder med liten smitte… Vi har den siste tiden fått en rekke tilbakemeldinger fra både elever og ansatte som opplever det som utrygt å oppholde seg på skoler med høy trengsel når smittesituasjonen i Viken er slik den er nå. Vi gjennomfører derfor dette tiltaket både for å få ned antallet elever som er på skolen samtidig og for å bidra til at færre belaster skoleskyssen og kollektivtransporten, svarte Olsen da.

Les også: Helsedirektoratet: Rødt nivå er ikke det samme som hjemmeskole

Tilbake til gult nivå

Mot slutten av skoledagen mandag fikk rektor på Numedal videregående skole kontrabeskjeden.

– Etter at skoledagen var over for de fleste ble jeg innkalt til et nytt møte med fylket. Da kom det kontrabeskjed. Klokka 15.15 var vi ferdig med møtet og jeg hadde fått beskjed om at skolen likevel ikke var på rødt nivå og at alle elevene kunne få være på skolen, sier Syvertsen.

Beskjeden kom så sent at hun bestemte seg for å følge planen som var laget. Men onsdag var alle ansatte og elever tilbake på skolen igjen.

Rektoren mener de siste dagene har skapt mye unødvendig uro.

– Det vi ser er at dette har skapt unødvendig usikkerhet hos elevene. Selv om vi er et område med lite smitte, er de nå blitt litt ekstra bekymra, sier Syvertsen.

Rektoren skulle også gjerne skånet de ansatte for kontrabeskjeder.

– Dette medførte veldig mye jobb for de ansatte som måtte organisere dette her. Mange satt gjennom hele helga og planlagt dette.

Nå har hun og andre rektorer i Nore og Uvdal fått beskjed om at det er kommuneoverlegen som eventuelt kan pålegge dem rødt nivå eller hjemmeundervisning.

– Vi lærte mye denne helga og nå er vi forberedt dersom det skulle bli rødt nivå på skolen. Men vi håper vi ikke får bruk for den kunnskapen, sier Syvertsen.