Å holde barnehager og skoler åpne under pandemien er også krevende for lederne

Debatt: Rektorer og styrere er under sterkt press for å holde skoler og barnehager åpne.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har vært veldig tydelige på at åpne skoler og barnehager er høyt prioritert, noe kunnskapsminister Guri Melby har presisert ved flere anledninger, blant annet i kronikken «Skolene må holdes åpne» (Aftenposten 18. august), hvor hun sier at dugnaden *) må fortsette også utover høsten.

*) Dugnad: frivillig, ubetalt arbeid som blir gjort i et fellesskap. (Store norske leksikon)

Melby har ellers forsikret om at kommunene skal bli kompensert for utgifter til koronahåndtering, som for eksempel til vikarer i skolen, så oppfordringen til å drive dugnadsarbeid bør ikke tas helt bokstavelig.

Men nå er smittetallene på vei oppover igjen, og flere kommuner er på rødt nivå. Foreløpig har få skoler og barnehager blitt oppgradert til rødt nivå, men det er muligens bare et tidsspørsmål før røde tiltak blir innført her også. Mange skoler og barnehager har allerede barn eller ansatte som er i karantene, noen er midlertidig stengt, og alle erfarer høyere sykefravær og økt arbeidsbelastning blant de ansatte. Frykten for å bli utsatt for smitte på jobb øker også med økt smittetrykk i samfunnet ellers.

Summen av dette gjør det svært utfordrende å drive skoler og barnehager forsvarlig, ikke bare med hensyn til smittevern, men også med tanke på de ansattes arbeidsmiljø og ikke minst det pedagogiske tilbudet til elevene. Hvis det nå blir rødt nivå på flere skoler og barnehager, kan nok de strengere smitteverntiltakene minske risikoen for smittespredning, men jobben med å tilby barn og unge et godt pedagogisk tilbud blir ikke automatisk mindre krevende med flere smitteverntiltak. Kanskje er det faktisk tvert imot. Strengere smittevern utløser behov for nye pedagogiske og organisatoriske tiltak, og lederne må planlegge for drift under nye forutsetninger igjen

Utdanningsforbundet har gjort undersøkelser som viser at lederne - som ofte er unntatt overtidsbestemmelsene – i lang tid nå har jobbet i helger og ferier uten mulighet til å ta pauser i form av f.eks. avspasering. Ekstraarbeidet knyttet til pandemien tar all tid de har til rådighet, og går på bekostning av tid til familie, til avkobling, til restitusjon. Denne belastningen kunne kanskje forsvares som et bidrag til dugnaden i en kort periode, men etter som pandemien nå trekker lenger ut i tid er det overhengende fare for at flere ledere brenner seg ut og blir sykmeldte. For dugnadsarbeid er ikke regulert i avtaleverket.

Skal vi klare å holde skoler og barnehager åpne fremover, må ikke bare ansatte, men også lederne, vernes mot overarbeid og utbrenthet.

Skal vi klare å holde skoler og barnehager åpne fremover, må derfor ikke bare ansatte, men også lederne, vernes mot overarbeid og utbrenthet. Lokale og sentrale myndigheter har et stort ansvar for å følge opp med ordninger for å sikre arbeidsmiljøet for lederne sine. Det er dessverre ikke nok å kompensere for økte kostnader, det er også behov for ordninger som sikrer at menneskene bak jobbutførelsen får tid og anledning til å hente seg inn igjen mellom arbeidsøktene.

Dugnaden er over nå. Det er på høy tid å få arbeidet inn i regulerte former igjen.

Powered by Labrador CMS