Espen Nyhagen er en av mange rektorer som melder om mye ekstraarbeid gjennom koronapandemien.
Espen Nyhagen er en av mange rektorer som melder om mye ekstraarbeid gjennom koronapandemien.

Rektor: Har jobbet tre-fire uker ekstra siste året, uten å få betalt

Rektorer i Trondheim forteller at de har jobbet mange titalls timer overtid siste året for å håndtere korona-situasjonen. Men de får ingen kompensasjon for ekstraarbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Espen Nyhagen, rektor ved Singsaker skole i Trondheim, estimerer at han til sammen har jobbet mellom tre og fire uker ekstra det siste året.

– Men mange har jobbet mer enn meg. For eksempel har noen skoler fått beskjed om smitte fredag kveld, og rektorene har måtte jobbe hele helga. Det er rent gratisarbeid - man får ingen kompensasjon, sier han.

Den økende koronasmitten i byen har skapt overskrifter den siste tiden. Onsdag bestemte formannskapet å innføre trafikklysmodellen i grunnskolene i Trondheim igjen. Skoler skal klassifiseres som grønne, gule eller røde avhengig av smittesituasjonen, og det skal innføres tiltak for å begrense kontakt mellom elevene deretter.

Men fagforeningene mener det også er på tide å kompensere ledere i skoler og barnehager for merarbeidet tilknyttet smitteutbruddene.

– Rektorene har så langt ikke mulighet til å få kompensasjon for merarbeid tilknyttet smitteutbrudd av korona og mange bruker også helger til å få unna alt arbeidet, sa UDF-leder i Trondheim, Gry Camilla Tingstad, til Utdanningsnytt.no tirsdag.

22. november skal UDF, sammen med Skolelederforbundet i Trondheim, møte kommunen for å diskutere situasjonen.

Les også: Ringerike innfører ukentlig koronatesting av alle ansatte i skoler og barnehager

Krangel om overtid

I vinter var Utdanningsforbundet i full klinsj med kommuneorganisasjonen KS om overtidskompensasjon for lærere. Undersøkelser viste at mange lærere rapporterte om at de jobbet mer enn normalt i pandemitiden, samtidig som få svarer at de får overtidsbetalt.

I februar i år skrev Utdanningsnytt blant annet om lærere i Stord som ble nektet overtidsarbeid for søndagsjobbing.

I april ble imidlertid kom imidlertid partene frem til en felles anbefaling om overtid for lærere. Reglene gjelder imidlertid ikke for skolelederne.

– I utgangspunkt er man klar over at arbeidsavtalen er slik den er, men ingen kunne forutse pandemien. Når man ser virkningen av den burde det kanskje være mulig å kompensere for overtidsarbeidet i ettertid, sier Singsaker-rektor Espen Nyhagen.

– Hvilken kompensasjon kunne man fått? Flere feriedager?

– Det vil være vanskelig å ta ut mer ferie, fordi man har så mye å gjøre. Men hvis man hadde hatt mulighet til å skrive timer kunne man velge mellom kompensasjon i lønn eller avspasering, foreslår han.

Plikt til å stille opp

Også rektor Marit Magnussen Nordbotn ved Charlottenlund barneskole forteller til Utdanningsnytt at det har vært krevende å stå i koronasitasjonen når det har stormet som verst.

– Det er ikke tvil om at det er energitappende i perioder. I noen tilfeller hadde det vært rimelig om man hadde lov å få lønnskompensasjon ja, sier Nordbotn.

– Når smittevernkontoret ringer, spiller det ingen rolle om du skal på korøving eller nettopp har kommet på treningssenteret. Da har man som rektor plikt til å stille opp. Man vil heller ikke løfte ansvaret over på andre, så det har gått med mange helger og ettermiddager.

– Hvor mye overtid har du jobbet?

– Jeg fører ikke regnskap – det hadde vært deprimerende, ler Nordbotn.

Hun mener man må finne et godt nok system for å balansere arbeidsmengden.

– Jeg tenker at skoleeier må ha et støttesystem for ivaretakelse når det blir vedvarende saker over lenger tid, som korona, sier hun.

Kan påvirke familiesituasjonen

Også rektor ved Stabbursmoen skole, Tore Valland, bekrefter at det har vært mye ekstraarbeid.

– Man er på jobb hele tida som rektor, sier Valland.

Rektor ved Stabbursmoen skole, Tore Valland.
Rektor ved Stabbursmoen skole, Tore Valland.

Han har ikke telt overtidstimer, men forteller at både helger og kvelder er blitt til lange arbeidsdager under pandemien.

– Jeg er av typen som trives godt når det er mye å gjøre, men det er klart at det kanskje har påvirket familiesituasjonen. Man blir mindre tilstede både fysisk og mentalt, sier Valland, som også er småbarnsfar.

Noen perioder har vært mer hektiske enn andre. Han har brukt mye tid på å lese seg opp, videreformidle informasjon til ansatte, elever og foreldre, ha kommunikasjon med smittevernkontakter og følge opp smittesporing.

Rektorene påpeker at innføringen av trafikklysmodellen igjen potensielt kan føre til enda mer merarbeid.

Høyt sykefravær

– Hvis vi skal på gult nivå vil vi få problemer med bemanningen. Jeg er redd det vil gi et dårligere opplæringstilbud til elevene, sier rektor ved Singsaker barneskole, Espen Nyhagen.

I forrige uke hadde Singsaker skole syv smittede elever. Denne uka var det fire elever og fire ansatte - dermed holder de seg foreløpig på grønt nivå.

Nyhagen forteller at sykefraværet blant ansatte har vært høyere denne høsten fordi samfunnet åpnet og folk er blitt forkjøla. Det gjør skolen ekstra sårbare for gult nivå.

– Sykefravær kombinert med gult nivå vil gjøre det vanskelig å få tak i gode vikarer. Som sentrumsnær skole har vi tilgang på mye lærerstudenter, men likevel sliter vi med bemanningen.

Han skulle ønske kommunen hadde sett på enda flere tiltak til skolene.

– Sett fra et rent skoleperspektiv så synes jeg det ikke er et godt nok tiltak. Vi har mange slitne ansatte etter en lang pandemi som har uttrykt at om de ikke hadde holdt ut om skolen ikke hadde vært tilbake til normalen i høst.

Samtidig vil han påpeke at han har forståelse for kommunens avgjørelse.

– Jeg forstår at det er en vanskelig avgjørelse å ta, blant annet fordi man ikke vet noe senvirkningene til korona. Det er bare historien som kommer til å vise om vi har gjort rett i smitteverntiltakene.

– Vil være ressurskrevende

Rektor Tore Valland ved Stabbursmoen skole er usikker på innføringen av trafikklysmodellen om det er riktig løsning for alle Trondheims-skolene.

– Man har snakket mye om smitte på grunnskolene, men vi må snakke mer om smitte blant barn i grunnskolealder. De gjør jo ting på hjemmebane også. Hvis man skal ha målretta tiltak på skolen må man kanskje også gjøre noe i samfunnet forøvrig.

For eksempel å ikke blande ulike aldersgrupper på tvers av trinn når barn er på fritidsaktiviteter, foreslår han.

– De nye tiltakene vil være ressurskrevende. Kommer vi på gult nivå må man sette inn flere vikarer. For oss er det spesielt vanskelig med bemanning på SFO: Vi har ikke nok ansatte til å drive kohorter.

Powered by Labrador CMS