Skoletrivselen sank for Oslo-elevene under pandemien

Pandemien hadde langt flere negative konsekvenser for ungdom i hovedstaden enn mange andre steder i landet, viser svarene i årets Ung i Oslo-undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Oslo Met har presentert hovedfunn fra undersøkelsen på sine nettsider. 62 prosent mente at pandemien hadde påvirket livet deres i negativ retning. Pandemien hadde langt flere negative konsekvenser for ungdom i Oslo enn i mange andre steder i landet. Det mest negative handlet om sosiale begrensninger og det å ikke kunne delta i fritidsaktiviteter.

Samtidig viser undersøkelsen at de fleste har taklet pandemien bra, og at det store flertallet var godt tilfreds med livet etter å ha levd med en pandemi i over ett år.

Ung i Oslo 2021

NOVA har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2021.

11.263 ungdomsskoleelever og 7.489 elever i videregående deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført på 78 ungdomsskoler og videregående skoler over hele Oslo da det fremdeles var koronatiltak mange steder.

Svarprosenten ble 53 prosent, som er betydelig lavere enn normalt. På ungdomstrinnet deltok 64 prosent av elevene, og 43 prosent av elevene på videregående. Undersøkelsen gir likevel et dekkende bilde av situasjonen for ungdom i Oslo våren 2021.

(Kilde: Velferdsforskningsinstituttet NOVA.)

På noen områder har utviklingen gått i positiv retning. Ifølge årets undersøkelse var det færre som opplevde mobbing enn for tre år siden, og færre rapporterer at de har opplevd vold fra en voksen i familien.

Trivselen faller i skolen

Undersøkelse viser at skolen er det området der man kan se de mest tydelige negative endringene over tid. Færre enn før trives, flere ungdommer kjeder seg, og det er flere enn før som opplever stress i forbindelse med skolearbeidet.

88 prosent svarer at de trives på skolen, en nedgang fra 2015, da 95 prosent sa det samme.

I 2015 sa 44 prosent at de kjedet seg på skolen. Årets undersøkelse viser at dette gjelder 68 prosent.

Det har også vært en økning over tid i andelen som opplevde mye stress på skolen. Endringen fra 2018 til 2021 er på 10 prosentpoeng: fra 62 prosent i 2018 til 72 prosent i 2021 blant jentene, og fra 36 til 45 prosent blant guttene.

Skolestresset er størst på 10. trinn og i 3. klasse på videregående. Hele 80 prosent av jentene (og 53 prosent av guttene) forteller at de ofte eller svært ofte blir stresset av skolearbeidet på 10. trinn.

Gruer seg til å gå på skolen

24 prosent forteller at de ofte gruer seg til å gå på skolen, en økning fra 16 prosent som sa det samme i 2015.

Les også: Forsker bekymret over stadig flere misfornøyde elever

– Endringene på skoleområdet er ikke unikt for Oslo, kommenterer Anders Bakken ved NOVA, som er ansvarlig for undersøkelsen som Oslo Met har gjort på oppdrag fra Oslo kommune.

– De føyer seg inn i et mønster som gjennom Ungdata er dokumentert både i og utenfor Oslo over en lengre tidsperiode, og det er derfor lite som tilsier at endringene kan knyttes til pandemien.

Bakken mener det er viktig å finne mer ut av hva den negative utviklingen skyldes.

Powered by Labrador CMS