Forsker bekymret over stadig flere misfornøyde elever

Stadig flere elever er misfornøyde på skolen, ifølge Ungdata-undersøkelsen. Forskeren bak er bekymret over at andelen stadig stiger hvert år.

– Den generelle trivselen i norsk skole er høy. Men når vi sammenstiller elevenes svar og ser utviklingen over tid, gir dette et tydelig bilde: Det er en klar negativ trend som bekymrer oss, sier forsker Anders Bakken, som er leder for Ungdatasenteret NOVA ved Oslo Met, til Dagsavisen.

I undersøkelsen «Ungdata 2021», som ble publisert for noen uker siden, har over 140.000 skoleelever mellom 13 og 18 år deltatt.

Universitetet i Bergens Hevas-undersøkelse kartlegger også jevnlig elevers trivsel. Professor Oddrun Samdal, som leder denne undersøkelsen, sier at de har sett en negativ utvikling over tid hos ungdom når det gjelder stress, særlig fra 2016 til 2020.

– Å ha utfordringer og forventninger trenger ikke være negativt. Problemene oppstår når det over tid kjennes som ting vokser deg over hodet og du ikke lenger opplever at du har det som skal til for å oppfylle kravene og forventningene som stilles, sier Samdal.

– De fleste trives

Statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet mener det er viktig å slå fast at de aller fleste elevene i norske skoler trives og har det bra.

– Så er det slik at vi ser tegn til endring i elevenes motivasjon og trivsel. Vi må finne mer ut av årsakene til disse endringene. Skyldes det forhold på skolen eller utenfor skolen, eller en kombinasjon. Vi må også vite mer om forskjeller mellom ulike elevgrupper, skriver hun i en epost til Dagsavisen.

Les: Flere ungdommer enn før gruer seg til å gå på skolen

Hun viser til at et forslag til ny opplæringslov er på høring nå, der et av de viktige grepene der er at elevens beste skal tas hensyn til og elevene skal bli hørt i saker som angår dem.

– Vi har også tatt grep for å styrke elevdemokratiet gjennom opplæringsloven, og i sum kan vi forhåpentligvis forvente oss at dette vil få effekt også for trivsel og motivasjon, skriver Johansen.

Vil ha et retningsskifte

Undersøkelsene viser at Høyres skolepolitikk ikke har fungert og at det er på tide med et retningsskifte i skolen, mener Aps utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg, som også er nestleder i Stortingets utdanningskomité.

– Vi trenger en skole der ulike barn både lærer og trives godt, og får en opplæring som er mer praktisk og utforskende og ikke så stillesittende og teoretisk som i dag, skriver han i en uttalelse til NTB.

Han mener at for mye fokus på tester og testresultater er blant årsakene til at mange mistrives på skolen.

– Overdreven testing og rapportering kan ødelegge for god tilpassing, og rammer de mest sårbare elevene hardest. Elevene skal lære for livet, ikke først og fremst for neste prøve, sier Tvedt Solberg.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS