Undervisning hjemmefra:
– Dette kan lærerne klare lenge

Fylkesledere i Utdanningsforbundet mener lærerne kan klare å undervise hjemmefra så lenge de må. Det nikker lærer Christian Antonsen til, men han kjenner på den dårlige samvittigheten.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg støtter ministeren som sier at dette kan en klare lenge, sier lederen for Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal, Gerd Botn Brattli.

Hun får støtte av flere av de andre fylkeslederne i forbundet.

Fylkeslagsleder i Mære og Romsdal, Gerd Botn Brattli.
Fylkeslagsleder i Mære og Romsdal, Gerd Botn Brattli.

– Etter hvert som tiden går opparbeider lærerne seg både mer kompetanse og gode rutiner. Jeg er trygg på at de klarer å stå i denne arbeidssituasjonen så lenge de er nødt, sier fylkesleder i Nordland, Anita Karlsen.

– Lærerne våre forstår at situasjonen er uavklart, og således klar over at dette kan vedvare, sier deres kollega i Finnmark, Arnt. H. Jensen.

7.april skal det komme ny informasjon fra regjeringen om hva som skjer med skoler og barnehager etter påske. I Oslo forbereder skolene seg på at stengingen kan vare.

– Lærere har vist at de takler endringene

Fylkeslederen i Møre og Romsdal mener lærerne så langt har vist at de takler endringene som kommer raskt.

– Dersom en skal drive hjemmeundervisning etter påske også, så er lærerne allerede godt forberedt på det, det viser den jobben som har vært gjort til nå! Overgangen fra 12.mars var nok enda større enn om en skal fortsette etter påske, sier Gerd Botn Brattli.

– Hvor lenge kan lærerne klare å jobbe hjemmefra, slik de gjør nå, med barn og dårlig tilrettelagt arbeidsplass?

– Det er selvsagt arbeidskrevende, men lærere har vist at de kan takle dette på en fantastisk måte. Det viktigste er at arbeidsgiver er tett på med tilrettelegging.

Også i Agder mener fylkesleder Ottar Stordal at lærerne er innstilt på å jobbe hjemmefra så lenge det er behov for det. Stordal har tatt til orde for at han mener lærerne burde få beskjed om videre tiltak i barnehager og skoler før påske.

Han mener mange lærere nok merker at fjernundervisning er en annen og mer arbeidskrevende arbeidsform.

– Det er nok en ekstra stressende faktor at det er vanskelig å få oversikt over hvordan alle elevene har det, sier Stordal.

Les også: Steffen Handal: – Vask hendene og senk skuldrene

Hektiske uker

En av de som har fått kjenne hjemmekontoret på kroppen de siste ukene er lærer ved Møllebakken skole i Bergen. For noen dager siden la han ut et lite hjertesukk i facebook-gruppen "Status lærer":

"Mens jeg jobber med undervisningen hjemmefra, liker jeg dårlig den voksende dårlige samvittigheten for oppfølgingen av mine egne barn hjemme...", skrev han og signerte med emneknaggen "coronatidsklemma".

– De første ukene har vært hektiske. Jeg er lærer, men jeg har også en del av IKT-ansvaret ved skolen. Det betyr at det ikke bare blir fjernundervisning av elevene, men også av personalet, og av foresatte som ikke kommer inn på plattformer eller trenger passord, utdyper han.

I tillegg har Antonsen to barn hjemme, en på 11 og en på 4. Og kona er sykepleier, så hun har sine turnuser som hun må forholde seg til.

– Jeg har kjent på at jeg får for lite tid til mine egne barn. Det er ikke et godt alternativ å bare stikke et nettbrett til fireåringen, sier Antonsen.

– Jeg tror mange lærere kjenner på tidsklemma ellers også, men nå er den nok enda mer stressende.

Christian Antonsen på hjemmekontoret.
Christian Antonsen på hjemmekontoret.

Likevel er Bergens-læreren beredt på å holde ut på hjemmekontoret lenger.

– Jeg er skeptisk til å åpne skoler og barnehager etter påske, og mener det tryggeste er om de forblir stengt en stund til, sier han.

– Men det er viktig at lærerne ikke stiller så høye krav til seg selv nå. Den 12. mars skjedde den en stor omveltning av hverdagen, og i god dugnadsånd ga mange full gass. Nå begynner nok mange å merke at de er slitne, sier han.

Slitasje

– Signalet som går ut nå er at man må ta vare på seg selv og ikke jobbe for mye, mener UDF-lederen i hans eget hjemby, Bergen. Bente Ingeborg Myrtveit er bekymret for lærerne dersom skolene forblir stengt lenge. Ikke minst for lærere som sjonglerer hjemmekontor, med hjemmeskole og oppfølging av egne barn.

– Vi merker at det blir slitasje på lærerne i denne situasjonen og det er klart at det kan bli utfordrende å opprettholde dette over lengre tid. Det at en ikke vet hvor lenge vi skal stå i denne situasjonen medfører også en viss slitasje, sier hun.

Også i Sogn og Fjordane har Utdanningsforbundet blitt kontaktet av slitne lærere.

– Det er klart at stort arbeidspress over tid kan få negative konsekvenser. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiver er fornuftige i sine forventninger til arbeidet, og hvilke oppgaver som skal prioriteres, sier fylkesleder der, Steinar Strømsli.

Strømsli mener lærerne strekker seg langt.

– Jeg opplever og at lærerne setter høye krav til seg selv og opplæringa, sier han.

– Politikerne krever enda mer

Enda vanskeligere mener Myrtveit det blir når lærernes innsats blir kritisert fra politisk hold.

Anita Karlsen, leder i Utdanningsforbundet Nordland
Anita Karlsen, leder i Utdanningsforbundet Nordland

– Det hjelper heller ikke når vi har enkelte politikere ute og forventer enda større grad av oppfølging, sier Myrtveit.

Selv om fylkeslederen i Nordland tror lærerne kan stå i situasjonen lenger, er også hun bekymret:

– Jeg er allikevel litt bekymret over at det er en del lærere som jobber langt ut over forventet. Jeg håper de også er flinke å ta vare på seg selv, sier Anita Karlsen.

Powered by Labrador CMS