Leder Johanna Jaara Åstrand i Lärarförbundet er tett på både utdanningsministeren og folkehelsemyndighetene i Sverige for å kunne gi medlemmene daglig oppdatert informasjon.

Svenske lærere merker økt stress og press i koronakrisen

– Lærere i Sverige er bekymret for hvordan de skal klare å undervise i skolen og drive fjernundervisning samtidig. Noen få er også bekymret for egen helse, sier Johanna Jaara Åstrand, leder i Lärarförbundet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi merker at flere av våre medlemmer nå kjenner på et visst stress og press. Men oppslutningen om å holde barnehager og skoler åpne over hele Sverige er fortsatt stor, sier Johanna Jaara Åstrand, leder i Lärarförbundet til Utdanning.

– Kommer det mange spørsmål om hvordan arbeidstakere i utdanningssektoren skal forholde seg?

– Det gjør det. Derfor har vi intensivert vårt informasjonsarbeid. Vi sender ut et daglig nyhetsbrev til alle våre medlemmer. I tillegg har vi utvidet vår telefontid til klokka 19.00 hver dag. Vi har også lagt ut mye informasjon knyttet til koronakrisen på våre nettsider. Her finner man en mengde spørsmål og svar. Min e-postboks er også ganske full og både jeg og andre medarbeidere i Lärarförbundet svarer også medlemmer direkte.

Onsdag rapporterer svenske folkehelsemyndigheter om at 239 personer er døde av koronaviruset. I overkant av 400 personer får intensivbehandling på sykehus. Likevel har svenske folkehelsemyndigheter ingen planer om å stenge barnehager og grunnskoler. Det er kun videregående skoler og høyere utdanning som har stengte dører. Her har det siden 17. mars blitt drevet fjernundervisning.

Mangler støttefunksjoner og renholdspersonale

– Hva er det medlemmene først og fremst ønsker informasjon om nå?

– To temaer går igjen. Det ene er knyttet til hvordan barnehagelærere og lærere skal klare å ivareta barn i barnehagen og elever i skolen nå. Det andre er knyttet til barns og voksnes helse, samt arbeidstakeres rettigheter i en krisesituasjon. Barnehagelærere og lærere er opptatt av at de skal klare å ta vare på alle barn, også de mest sårbare.

Hun legger til at Lärarförbundet nå får signaler om at personalet i barnehagene og på skolene har for mye å gjøre under pandemien.

– En av grunnene til at lærere føler seg presset er at støttefunksjoner flyttes fra skolesektoren til andre sektorer der kommunene nå har et stort behov for personale. Mange lærere synes dessuten at det er vanskelig å både undervise elever på skolen og samtidig sørge for fjernundervisning til de som ikke er på skolen, sier Åstrand.

Det er også et problem at skolekantiner er stengt, med bakgrunn i smittesituasjonen. Enkelte steder forventes det at lærere nå sørger for ivareta matsituasjonene. I tillegg mangler det ressurser til renhold.

– De siste dagene har det også kommet flere spørsmål fra barnehagelærere og lærere knyttet til egen helse og risiko for smitte. De spør hva vi i Lärerförbundet gjør for å ivareta deres rettigheter som arbeidstakere i denne spesielle situasjonen, sier hun.

Har tett dialog med utdanningsministeren

Åstrand sier Lärarförbundet forsøker å svare så godt de kan både på spørsmål knyttet til praktisk gjennomføring av hverdagen og på spørsmål knyttet til barn og voksnes helse. Når det gjelder helsefaglige spørsmål henvises det til rådene som daglig kommer fra svenske folkehelsemyndigheter.

– Vi i Lärarförbundets ledelse er dessuten i tett dialog med utdanningsminister Anna Ekström flere ganger i uken, av og til daglig. I tillegg har vi tett dialog med folkehelsemyndighetene både sentralt og regionalt. Dit kan vi videresende spørsmål knyttet til arbeidstakeres og barns situasjon, sier Åstrand.

– Hva mener svenske barnehagelærer og lærere om at den svenske regjeringen og folkehelsemyndighetene holder barnehager og skoler åpne, mens andre land stenger?

– Jeg tror de fleste følger med på koronanyheter fra dag til dag, både i internasjonale medier, riksmediene og lokale medier, og da ser de jo at man har valgt litt ulike strategier. Våre medlemmer støtter i all hovedsak opp om den strategien de svenske folkehelsemyndighetene har valgt, selv om den skiller seg ut. Våre medlemmer innser at det å stenge barnehager og skoler vil ha mange negative konsekvenser for barnehagebarn og elever og også for arbeidstakere i samfunnskritiske yrker. En stenging av barnehager og skoler får dessuten store samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Ønsker ikke individuell rett til å bestemme

Onsdag denne uken kom folkehelsemyndighetene i Sverige med en rekke nye råd til den svenske befolkningen om hvordan man skal forholde seg under pandemien. Men det var ikke noe nytt om situasjonen i barnehager og skoler.

– Tror du det kan skje endringer også i den svenske strategien?

– Det kan det absolutt. Derfor har vi lenge forberedt oss på ulike scenarier både for barnehagenes og skolenes del og vi fikk tidlig på plass bestemmelser som gjør at det vil være mulig å ivareta både elevers og personalets rettigheter i en situasjon der lærere for eksempel må ta i bruk hjemmeundervisning.

Svenske folkehelsemyndigheter har sendt ut beskjed om at barn, elever, barnehagelærere og lærere som kjenner symptomer skal holde seg hjemme. Det betyr økt fravær i noen barnehager og skoler.

– Ønsker Lärarförbundet at lærere selv skal få bestemme om de vil undervise elevene på skolene eller via fjernundervisning, og vil dere at foreldre skal få velge om de vil sende barna på skolen eller holde dem hjemme?

– Absolutt ikke. Dette er noe vi i Lärarförbundet advarte på det sterkeste mot helt fra starten av. Da får vi en helt uhåndterbar situasjon. Beslutningen om å holde skolene åpne eller stengt må ligge hos folkehelsemyndighetene. Så må vi stole på at de gjør det som til enhver tid er best for smittevernet.

Må beskytte risikogruppene

– Vil dere ha lokale beslutninger om å holde barnehager og skoler åpne?

– Det kan være aktuelt med lokale beslutninger etter som smittesituasjonen er ulik i ulike deler av landet. Men poenget er at vurderingene og beslutningene må tas av folkehelsemyndighetene basert på forholdene i de ulike helseregionene. Det kan ikke være opp til den enkelte rektor, lærer, barnehagelærer eller foreldre å velge, sier Åstrand.

– Enkelte lærere er kanskje redde for å gå på jobb nå. Kan lærere som føler seg utrygge velge å jobbe hjemmefra?

– Nei, vi mener at så lenge folkehelsemyndighetene har besluttet at barnehager og skoler skal være åpne, så skal friske arbeidstakere gå på jobb.

– Hva med medlemmer i Lärarförbundet som tilhører risikogruppene eller som har personer i samme husstand som tilhører en risikogruppe?

– For disse arbeidstakerne er situasjonen annerledes. Vi mener at personale som selv er i risikosonen eller som har barn i risikosonen må få rett til omsorgspermisjon og omsorgspenger.

Mener det er ufarlig for lærere å gå på jobb

I Jönköping ble Junedalsskolan med 820 elever fra 7. til 9. trinn nylig stengt etter at to ansatte testet positivt på korona.

Men Johan Giesecke, som er professor emeritus ved Karolinska institutet, rådgiver for Verdens helseorganisasjon og tidligere statsepidemiolog er ikke urolig for smitte blant barnehagelærere og lærere. Til Lärarnas Tidning uttaler han:

- Mye taler for at barn ikke er særlig smittsomme. Det finnes få studier av det, men en delegasjon fra Verdens helseorganisasjon, som var i Kina, rapporterer om at voksne ikke smittes av barn.

Giesecke innrømmer at det vitenskapelige grunnlaget er tynt, men han sier det ikke har vært smitteutbrudd på kinesiske skoler.

Leger og sykepleiere er blitt alvorlig syke av korona. En teori er ifølge Giesecke at de utsettes for store virusdoser i løpet av en arbeidsdag. Men for barnehagelærere og lærere er situasjonen annerledes mener han.

– Man skal ikke være særlig urolig. De fleste som arbeider i barnehager og skoler er unge og friske personer. For dem er det ingen stor risiko. Det er like greit å bli smittet så er man ferdig med det, uttaler Giesecke til fagbladet.

I Norge derimot har folkehelsemyndighetene advart om at også yngre personer kan bli alvorlig syke av koronaviruset.

Også Sverige strammer inn på tiltak

De siste dagene har også Sverige strammet inn på reglene om atferd. Folkehelsemyndighetene la sist uke ned forbud mot forsamlinger på mer enn 50 personer. Onsdag kom nyheten om at drøyt 37.000 arbeidstakere har fått permitteringsvarsel og det er spådd en arbeidsledighet på ni prosent.

Smittesituasjonen er mest kritisk i Stockholm. Her er et feltsykehus under rigging og man har bedt om assistanse fra helsepersonell fra hele landet. Det er også innført besøksforbud på sykehjem og i bosteder for eldre personer.

Dessuten er det strammet inn på reiserådene før påske. I forrige uke gikk de svenske folkehelsemyndighetene ut og frarådet påskeferie på kjente svenske feriesteder som Öland og Gotland. I tillegg er skiheiser nå stengt ned.

I sykehussektoren i Region Kalmar, som Öland inngår i, er budskapet tydelig; bli hjemme. Til Aftonbladet sier smittevernslege Per–Åke Jarnheimer:

– Har man tenkt å reise, synes jeg man skal tenke en gang til. Bli der dere er.

Powered by Labrador CMS