Den svenske skoleeksperten Per Kornhall, sier at det har vært lite kritikk mot svensk koronastrategi.

– Stor aksept for åpne barnehager og grunnskoler i Sverige

Det foreligger ingen planer om å korona-stenge barnehager og grunnskoler i Sverige nå. – Men en rask økning i smitte kan gi endringer, tror den svenske skoleeksperten Per Kornhall.

Publisert Sist oppdatert

– Barnehager og skoler holder åpent, men ikke alt er som vanlig. De som kjenner at de har symptomer har fått beskjed om at de skal holde seg hjemme. Det gjelder både barn i barnehagen, skoleelever og personalet. Fraværet er derfor høyt i flere barnehager og skoler, sier Per Kornhall.

– Fraværet har medført at mange lærere i grunnskolen allerede har begynt å ta i bruk digitale verktøy for å holde kontakt med alle elevene og for å kunne holde undervisningen i gang, forteller han.

Kornhall er en markant skikkelse i den svenske skoledebatten og har selv bakgrunn som lærer i videregående. For knappe to uker siden ble videregående skoler og høyere utdanning stengt i Sverige, mens barnehager og skoler fremdeles holdes åpne.

Det er en ganske annen strategi enn i Norge og Danmark, hvor alle skoler fremdeles holdes stengt til over påske. Finland har på sin side gradvis åpnet barnehager og skoler for elever fra 1. til 3. trinn. For eldre elever forblir imidlertid skolene stengt til 13. mai, og regjeringen ber foresatte til de yngste elevene om å holde dem hjemme om det er mulig.

Store konsekvenser

Så langt har det ikke stått så mye om hva barnehagelærere og lærere i svensk grunnskole mener om helsemyndighetenes strategi.

– Media har så langt vært mest opptatt av det som skjer med helsesituasjonen i Sverige som helhet, så det er nok bakgrunnen, sier Kornhall.

Han tror også det er stor enighet om at det å stenge skoler og barnehager vil innebære store problemer for folk med samfunnskritiske jobber.

– Stenger man, må det ordnes med et omsorgstilbud og et undervisningstilbud for barna til alle disse arbeidstakerne.

– Hva synes svenske lærere om måten regjeringen og helsemyndighetene takler coronakrisen på?

– Jeg tror vi har en høy aksept i befolkningen for den linjen de har lagt seg på til nå. Men dette kan fort endre seg dersom smittespredningen skyter fart eller det forventes en krise i sykehussektoren, sier Kornhall.

Urolige lærere og foreldre

Per Kornhall forteller at det finnes de lærerne som ikke ønsker å utsette seg for den smitterisikoen det er å gå på jobb i skoler og barnehager.

– Men så langt har vi sett få kritiske røster i mediene. Noen kritiske røster finner vi i sosiale medier, men så langt er de ikke mange, sier han.

- Hva med foreldrene? Er de engstelige for å sende barna i barnehagen og på skolen?

– I begynnelsen hørte vi at noen foreldre kjente på en viss uro, men nå har de roet seg. Samtidig ser vi at noen foreldre allerede holder barna hjemme. Men vi må ta i betraktning at Sverige geografisk sett er et stort land og at det i visse områder knapt finnes smittede.

– Det foreligger nå et forslag om at siste års elever i videregående skole i Sverige skal få komme tilbake til skolen for å ta avsluttende eksamen. Har forslaget bred støtte?

– Ja, man innser at stengte videregående skoler kan bli et stort problem for et helt årskull med ungdommer. Dersom man velger å åpne for siste års elever, så kommer det til å skje med flere begrensninger. Målet er at elevene skal få tatt eksamen og det må i så fall skje i mindre grupper.

Kan få karantene etter påske

I Sverige er det også åpnet for at kommuner og skoler kan gå lenger i sine tiltak for å hindre smittespredning enn hva som er rådet fra sentrale helsemyndigheter. En av kommunene som nå har vedtatt egne regler er Sollefteå.

Voksne og barn i Sollefteå kommune i Sverige som velger å dra på påskeferie til et område med stor smittespredning, kan bli ilagt 14 dagers karantene når de returnerer, skriver Lärarnas Tidning.

– Tidligere oppfordringer til å følge folkehelsemyndighetenes råd om å unngå reising er ikke blitt tatt på alvor. Det merker vi på tallet på søknader om utvidet påskeferie. Derfor setter kommunen nå foten tydeligere ned, uttaler Majed Safaee som er medlem av Sollefteå kommunens kriseledelsesgruppe.

Han sier til fagtidsskriftet at det ikke er noe forbud mot å reise, men at lærere og barnehagelærere skal informeres i forkant. Mulig karantene på 14 dager gjelder barn i barnehagen, barn i skolefritidsordningen og for personalet.

Powered by Labrador CMS