Vil kutte i undervisning for å finansiere lærernormen. Foto: Paal Svendsen
Vil kutte i undervisning for å finansiere lærernormen. Foto: Paal Svendsen

En time mindre realfag på 4. trinn for å oppfylle lærernormen

I Trondheim vil rådmannen kutte ut den ekstra timen med naturfag som elevene på 4. trinn har hatt ekstra, for å finansiere lærernormen.

Publisert

I sitt budsjettforslag skriver rådmannen at det er for lite overføringer fra staten til at kommunen klarer å oppfylle lærernormen.

Mangler 19 millioner

Lærernormen ble innført fra og med høsten 2018. Da var normen 16 elever per lærer på 1–4 trinn og 21 elever per lærer fra 5–10 trinn. Fra og med høsten 2019 ble normen 15 elever per lærer på 1–4 trinn og 20 elever per lærer fra 5–10 trinn.

Kostnaden for innføring av normen i trondheimsskolen er anslått til rundt 68 millioner kroner. Trondheim og Klæbu kommune blir sammenslått ved nyttår. De har til sammen mottatt 51 millioner kroner fra staten og mangler derfor 19 millioner kroner.

Rådmannen i Trondheim foreslår å legge inn disse midlene på skoleområdet slik at lærernormen er fullfinansiert.

Budsjett i desember

I budsjett i 2016 ble det lagt inn en time ekstra matematikkundervisning på 4. trinn fra høsten 2016 for å styrke satsingen på realfag. Kommunalsjef for skole er Eva Elisabeth Belboe.

– Timen vi har kuttet på 4. trinn er en naturfagtime, realfagstime) som er lokalt initiert av våre politikere. Den kom i tillegg til det statlige bidraget, som også i naturfag. Det vil si at vi innførte 2 timer for 3 år siden. Vi har ikke foretatt noen målinger i naturfag siden disse ble innført. Den eneste målingen vi har i naturfag er ved avgang 10. trinn. Våre den gang 4, trinnselever har ikke kommet dit enda, sier Eva Elisabeth Belboe.

I budsjettforslaget står det videre: Dette er undervisning utover minimumskravet i grunnskolen. I forbindelse med kostnadsøkninger med blant annet lærernormen finner ikke rådmannen rom i budsjettet til å opprettholde dette tilbudet og foreslår en avvikling av dette fra og med høsten 2020.

De ulike partiene i Trondheim vil legge frem sine forslag til budsjett for formannskapet den 3. desember, endelig budsjett er planlagt vedtatt den 19. desember.

Powered by Labrador CMS