Ved tre av de fire ungdomsskolene i Lier er det ikke nok lærere, i forhold til normen. Illustrasjonsbilde: Erik M. Sundt
Ved tre av de fire ungdomsskolene i Lier er det ikke nok lærere, i forhold til normen. Illustrasjonsbilde: Erik M. Sundt

Lier klarer ikke å oppfylle lærernormen – mangler 13,5 årsverk

Skoler i Lier kommune mangler 13,5 årsverk for å oppfylle lærernormen. Det vil koste i overkant av ni millioner kroner, og er en av de store økonomiske utfordringene kommunen står overfor.

Publisert Sist oppdatert

Lærernormen ble innført i fjor. Den sier noe om hvor mange elever det skal være per lærer. I år ble den ytterligere skjerpet inn. Fra 1. til 4. klasse skal det være én lærer per 15 elever. For 5. til 10. trinn skal det være minimum én lærer på 20 elever.

Forpliktelser

Tre av de fire ungdomsskolene i Lier oppfyller ikke kravene i lærernormen, skriver Lierposten.

Dette kommer fram i saksfremlegget for utvalget for oppvekst, kultur og idrett, hvor saken kommer opp i neste møte som avholdes 29. oktober.

Den endelige oversikten vil foreligge i desember. Det må tas forbehold om at de innmeldte tallene fra skolene kan avvike noe fra de endelige. Rådmannen ser imidlertid ingen grunn til å tro at det vil være avvik av stor betydning.

«Det var ikke økonomisk handlingsrom for å innføre lærernormen i årets budsjett, samtidig er rådmannen klar på at dette er en forpliktelse vi som kommune må innfri», skriver rådmannen i 2. tertialrapport 2019, som ligger vedlagt innkallingen til neste formannskapsmøte.

Politisk behandling

– Vi hadde ønsket at vi kunne ha oppfylt lærernormen, men det har ikke vært prioritert. Jeg håper virkelig at vi får tilført de kronene vi trenger, slik at vi oppfyller normen. Det er viktig for elevene, sier oppvekstsjef Kari-Ann Dale.

Saken blir en del av politikernes behandling av økonomidelen i handlingsprogrammet 2020-23, som skal opp til behandling i desember.

– Får det noen konsekvenser at dere ikke oppfyller kravene?

– Det er Fylkesmannen som har tilsynsmyndighet. De kan muligens komme med et pålegg om at lærernormen må fylles, sier Dale.

Powered by Labrador CMS