Store overskudd i private barnehager

De 47 private barnehagene i Kristiansand passerer 20 millioner kroner i samlet overskudd.

– Det er ikke tvil om at en del private barnehageeiere lever gode dager, uttaler Arbeiderpartiets gruppeleder Mette Gundersen til Fædrelandsvennen (krever innlogging).

 

Millionoverskudd

Åtte av de private går med millionoverskudd, viser en oversikt utarbeidet av barnehagesektoren, som Fædrelandsvennen har fått tilgang til.

Tallene baserer seg på siste tilgjengelige regnskap (2015), som forteller at 40 av 47 private barnehager går i pluss, med i gjennomsnitt en halv million kroner.

Flere barnehager har høyere driftsmargin enn deres 10,7 prosent. Sju barnehager drev i minus, i snitt var underskuddet deres på 150.000 kroner.

For ti år siden kom barnehageforliket i Stortinget. Målet var full dekning og lovfestet rett til barnehageplass, hvorpå tilskuddet til private barnehager ble økt fra 85 til 100 prosent av prisen for en kommunal plass.

 

Ulik pensjon

Fagforeningen for pedagoger i offentlig og privat sektor er ikke motstander av private barnehager, så lenge de leverer et godt tilbud til barna.

– For oss handler det om at offentlige midler går til kvalitet i barnehagen, i tråd med barnehageloven, at det er kompetent, pedagogisk personell og gode arbeidsforhold for ansatte, påpeker fagforeningslederen, som ikke ønsker å kommentere enkeltaktører i bransjen, sier Åse Grethe Føyn, leder for Utdanningsforbundet i Kristiansand. 

Kristiansand kommune betaler tilskudd basert på at de private barnehagene skal utbetale 13 prosent pensjon.

Men en beregning fra 2014 viser at private barnehager kun betaler 7,3 prosent i pensjon.

Dette er en skjevhet Mette Gundersen vil til livs. Hun mener private barnehager kommer bedre ut av dagens tilskuddsordning enn kommunale, men at løsningen først og fremst finnes på nasjonalt nivå.

 

Respektere spillereglene

Ifølge oppvekstdirektør Arild Rekve har ikke kommuneadministrasjonen sett det nødvendig å diskutere rimelige eller urimelige overskudd i private barnehager hittil:

– Det blir mer aktuelt hvis det går ut over kvaliteten, og vi har eiere som er useriøse og bruker penger på annet enn de skal. Der går grensen for oss, og det har vi ikke opplevd i Kristiansand. Det er store investeringer de gjør for å drive barnehager, og selvfølgelig er det butikk for dem. De spillereglene må vi ha respekt for, mener Rekve.

Driftstilskuddet for små barn (0-3 år) i private barnehager i Kristiansand er for 2017 satt til 188.869 kroner, og 90.655 for store barn (3-6 år).

I tillegg kommer kapitaltilskudd for barnehagelokalene med mellom 8600 og 20.900 kroner per barn, avhengig av byggeår.

 

Powered by Labrador CMS